BIO298-Johanne


2
Hei igjen! Nå er praksisperioden min over hos NORCE: avdeling LFI. Det har vært et semester fullt av mye læring og spennende prosjekter. Jeg har jo fått vært med på litt ulike prosjekter i praksisperioden min: analyse av villaks, arkivering av data fra NVE og registering av plast. Alle disse […]

Takk for meg!


1
Hei igjen! Nå har jeg tilbrakt over 100 timer på labben hos NORCE – avdeling LFI. 144 fisker fra ulike elver på Sunnmøre har blitt analysert. Som et resultat har vi fått samlet inn masse data, og vi kan se en forskjell på antall parasitter mellom de ulike elvene. I […]

Fiskeparasitter og feltarbeid