Om biopraksis: Yrkesutplassering under universitetsstudiene


Denne bloggen er skrevet av biologistudenter i praksis ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen tilbys to praksisemner for studenter tilknyttet studieprogram ved instituttet. Bachelorstudenter blir prioritert på disse emnene, og du finner mer informasjon om emnene her:   

Emnet BIO298 er initiert av forskningsprosjektet PRIME, og både BIO298 og BIO299 er utviklet i samarbeid Senter for fremragende utdanning i biologi bioCEED.  

Studentene blogger om sine erfaringer i praksis. På den ene siden bidrar dette til at studentene kan dele sine erfaringer med andre studenter, samtidig som det inngår i studentenes læringsutbytte. Videre er bloggene et konkret produkt som den enkelte student kan velge å dele som de ønsker, og som er åpent tilgjengelig for andre som er interesserte i hva biologer kan arbeide med.     

I emnene bruker studentene biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og får arbeidserfaring som biolog og/eller med forskningsprosjekter. Praksiserfaringen synliggjør den faglige kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktører og arbeidsgivere, og gir kunnskap om mulige yrkesvalg. Studentene deltar i biologisk relevante arbeidsoppgaver i bedriften der de er uplassert, og skal være til hjelp for bedriften. 

Bloggen Biopraksis omhandler blant annet: 

  • Studentenes forventninger til praksis 
  • Erfaringer underveis, for eksempel prosjektarbeid, samarbeid og praktiske aktiviteter 
  • Hvordan kunnskap fra studiene kommer til nytte 
  • Ny kunnskap som er tilegnet i praksis 
  • Ny kunnskap man blir interessert i å utforske videre på universitetet 

 

På denne bloggen er det også master og phd-studenter som har bidratt gjennom Plant Functional Traits Courses (TraitTrain) og Recite.

 

Dette er teori i praksis – God lesning! 

 

 

Relevante publikasjoner: 

Hole, T. N., Velle, G., Riese, H., Raaheim, A., & Simonelli, A. L. (2018). Biology students at work: Using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education, 5(1), 1563026. https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1563026  

Velle, G., Hole, T. N., Førland, O., Simonelli, A.-L., and Vandvik, V. (2017). Developing work placements in a discipline-oriented education Nordic Journal of STEM Education, Vol. 1, No. 1 (2017), pp 287-306. 

G. Velle and T. Nielsen Hole. Developing work placements in a discipline education – MNT-konferansen 2017