Da var arbeidet hos NINA ferdig for denne gang. Jeg føler meg heldig at jeg har fått jobbe med så mye forskjellig arbeid innenfor biologi! Siste dagene ved Oppdal med fjellrev var fylt med arbeid. Jeg fikk muligheten og holde en fjellrev unge mens trente personer tok seg av markering […]

Siste dagene hos NINA og avsluttende biopraksis


Etter lange dager med sopp-arbeid kom endelig første mulighet for feltarbeid ute ved Lyngøy på Tysnes. Lyngøy er det største fuglereservatet i Hordaland og har vært et fuglereservat for mer enn 10 år. På øya er det mest gråmåker, sildemåker og svartbak. Dette ville bli nesten en hel dags arbeid […]

Fuglearbeid på Tysnes og start med Fjellrev


Da har praksisperioden min kommet til ende, og mitt arbeid hos NINA er herved over. Etter dette oppholdet har jeg sett meg nødt til å oppfordre andre studenter å prøve seg i praksis via dette faget, eller på andre måter hvis det er mulig. Dette oppholdet har gitt meg masse […]

Takk for meg, NINA.Da har jeg jobbet i over 50 timer på Hjelmsøya, og ligger nå på over 100 timer totalt. Den lille perioden jeg allerede har vært her har vært innholdsrik og jeg har fått lært mye. Det har vært varierende da værforholdene har litt å si for hvor lett det er […]

Hjelmsøya så langt.


Hei igjen, denne gangen for siste gang. I dette siste blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hvordan praksisoppholdet har vært og om det har svart til forventningene. Jeg har brukt den siste tiden på å starte opp et lite prøveprosjekt ut fra resultatene vi fikk fra larveprosjektet. Et problem vi […]

Takk for meg!


Da var 100 timer gått, mer eller mindre! Først og fremst; prosjektet mitt stinker, bokstavelig talt. Det er vel da kanskje på tide å presentere hva min hovedoppgave er nå som jeg endelig har kommet skikkelig inn i det. Prosjektet har fått den fine tittelen “Larveløysning”, og det handler om […]

Illeluktende Larver!Hei igjen! Jeg har nå fullført ca. 50 timer på arbeidsplassen. Jeg har havnet på en forskningsstasjon i Lofthus i indre Hardanger. Jeg har brukt en god del av mine første arbeidsdager på mye annet enn selve forskningsprosjektet som jeg egentlig skulle jobbe med. Arbeidsplassen er lokalisert på en helt […]

Feltarbeid i nydelig vær


Hei igjen! Nå har jeg fullført praksisoppholdet mitt hos Bymiljøetaten og jeg synes at alle burde prøve seg på litt praksis i løpet av studietiden. Før jeg begynte visste jeg egentlig ganske lite om jobb innen forvaltning. Forvaltning…det høres jo ganske tørt ut. Kom det til å bli dag ut […]

Tusen takk for meg!


Heisann! Nå har jeg vært i praksis i nesten tre uker til sammen. Den siste tiden har jeg vært litt rundt i Bergensområdet og tatt en del vannprøver som en del av oppfølgingen av vannforskriften i Bergen kommune. Dette har vært spennende arbeid hvor jeg ikke bare har vært ute […]

Praksis er gøy!Hei igjen! Nå har jeg kommet godt i gang med praksisen min og jeg synes det er veldig kjekt. Jeg er som tidligere nevn utplassert hos Bymiljøetaten i Bergen Kommune og her er det mye som skjer hele tiden. Jeg får ta del i en rekke forskjellige prosjekter, noe som […]

Praksistiden er i gang


Hei igjen! Da er jeg helt ferdig med alle de 140 timene av praksisoppholdet, samt alle eksamener og det er offisielt sommerferie! Da jeg begynte på praksisoppholdet hos NIVA hadde jeg helt ærlig ikke noen særlige forventninger, jeg hadde jo tross alt ingen erfaringer jeg kunne sammenligne dette med. Dette […]

Takk for meg!


Hei på deg! Min siste bloggpost skal handle om forventninger, om jeg har savnet noe kunnskap under min praksis i NIBIO og tanker om det å være biolog.                   Først vil jeg vise dere litt av det jeg har gjort siden sist. […]

Takk for meg NIBIO!Hei igjen Då har eg mine 140 timar hjå Naturvernforbundet i Hordaland kome til ein slutt. Dei siste arbeidstimane min gjekk mykje i ulike møter om framtidige prosjekt. Eit av desse var eit innspelsmøte med olje- og energidepartementet om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft. Det var om lag […]

Takk for meg!


Da nærmer det seg den store begivenheten dette semesteret, Feltarbeid på Hjelmsøya. For dere som ikke vet helt hvor det ligger, kan jeg si dere at det ligger nesten så nord som du kommer i Norge. Her skal jeg være over en periode på omlag 3 uker. Dette blir utrolig […]

Klar for Hjelmsøya


Hei! Mitt navn er Marius og jeg studerer min mastergrad i havbruksbiologi ved Institutt for biovitenskap (BIO), UIB. Jeg har alltid hatt stor interesse for havet ettersom jeg vokste opp nært havet på Sotra hvor fiske og oppdrett lenge har vært en viktig ressurs. Da jeg begynte på bachelorgraden i […]

Forskningsprosjekt i Vietnam1
For å kunne merke villsmolten må der først fangast, det vart gjort ved elektrofisking. Elektrofiske går føre seg ved at ein fiskar berar apparatet på ryggen, og ledar 1500 V pulserande likestraum ned i vatnet via kablar og ei handheldt stang/sonde. Fisken som kjem inn i spenningsfeltet slåast i svime […]

Montering av PIT antenner og merking av villsmolt.


Jeg er nå ferdig med mine 140 timer hos Ocean Bergen, og det er tid for min avsluttende bloggpost. Praksisoppholdet mitt ble på mange måter som jeg forventet, siden jeg hadde fått et ganske realistisk bilde av hvilke arbeidsoppgaver jeg kom til å gjøre fra tidligere praksisblogger og annen informasjon […]

Noen siste tanker om biologipraksisen


Tur til Årdal, i Rogaland, for merking av smolt. Smolt er det siste stadiet i laksens utvikling før den vandrar ut i havet. Smoltifisering er at laksen gjer seg klar for å leve i saltvatn, og at den endrar farge til meir sølv/blank. Merking av smolten. Bilde: Personleg arkiv Registrering […]

Merking og rognplanting2
Aurlandsvassdraget var tidligere kjent for attraktive fiskemuligheter, særlig for sjøaure, men også laks. Etter vannkraftregulering av elven på 1970-tallet ble det mye mindre fangst i elven og det ble utført studier som tilsa at kraftverket spilte en viktig rolle (LFI-rapport nr.221, 2013). Det er tidligere gjort tiltak i elven som […]

Rognplanting i Aurlandsvassdraget


Hei Eg har no jobba i overkant av 100 timar og har fått vert med på nokre utruleg kjekke turar. Til å begynne med var eg med på aktivitetsdagen på langegård. Her var det ein heil formiddag med ulike aktivitetar for store og små. Dagen starta med ein velkomst til […]

Aktivitetsdagen på Langegård og Strandryddedagen Øygarden