Hei igjen! Nå har jeg fullført praksisoppholdet mitt hos Bymiljøetaten og jeg synes at alle burde prøve seg på litt praksis i løpet av studietiden. Før jeg begynte visste jeg egentlig ganske lite om jobb innen forvaltning. Forvaltning…det høres jo ganske tørt ut. Kom det til å bli dag ut […]

Tusen takk for meg!


Heisann! Nå har jeg vært i praksis i nesten tre uker til sammen. Den siste tiden har jeg vært litt rundt i Bergensområdet og tatt en del vannprøver som en del av oppfølgingen av vannforskriften i Bergen kommune. Dette har vært spennende arbeid hvor jeg ikke bare har vært ute […]

Praksis er gøy!


Hei igjen! Nå har jeg kommet godt i gang med praksisen min og jeg synes det er veldig kjekt. Jeg er som tidligere nevn utplassert hos Bymiljøetaten i Bergen Kommune og her er det mye som skjer hele tiden. Jeg får ta del i en rekke forskjellige prosjekter, noe som […]

Praksistiden er i gangHei igjen! Da er jeg helt ferdig med alle de 140 timene av praksisoppholdet, samt alle eksamener og det er offisielt sommerferie! Da jeg begynte på praksisoppholdet hos NIVA hadde jeg helt ærlig ikke noen særlige forventninger, jeg hadde jo tross alt ingen erfaringer jeg kunne sammenligne dette med. Dette […]

Takk for meg!


Hei på deg! Min siste bloggpost skal handle om forventninger, om jeg har savnet noe kunnskap under min praksis i NIBIO og tanker om det å være biolog.                   Først vil jeg vise dere litt av det jeg har gjort siden sist. […]

Takk for meg NIBIO!


Hei igjen Då har eg mine 140 timar hjå Naturvernforbundet i Hordaland kome til ein slutt. Dei siste arbeidstimane min gjekk mykje i ulike møter om framtidige prosjekt. Eit av desse var eit innspelsmøte med olje- og energidepartementet om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft. Det var om lag […]

Takk for meg!Da nærmer det seg den store begivenheten dette semesteret, Feltarbeid på Hjelmsøya. For dere som ikke vet helt hvor det ligger, kan jeg si dere at det ligger nesten så nord som du kommer i Norge. Her skal jeg være over en periode på omlag 3 uker. Dette blir utrolig […]

Klar for Hjelmsøya


Hei! Mitt navn er Marius og jeg studerer min mastergrad i havbruksbiologi ved Institutt for biovitenskap (BIO), UIB. Jeg har alltid hatt stor interesse for havet ettersom jeg vokste opp nært havet på Sotra hvor fiske og oppdrett lenge har vært en viktig ressurs. Da jeg begynte på bachelorgraden i […]

Forskningsprosjekt i Vietnam


1
For å kunne merke villsmolten må der først fangast, det vart gjort ved elektrofisking. Elektrofiske går føre seg ved at ein fiskar berar apparatet på ryggen, og ledar 1500 V pulserande likestraum ned i vatnet via kablar og ei handheldt stang/sonde. Fisken som kjem inn i spenningsfeltet slåast i svime […]

Montering av PIT antenner og merking av villsmolt.Jeg er nå ferdig med mine 140 timer hos Ocean Bergen, og det er tid for min avsluttende bloggpost. Praksisoppholdet mitt ble på mange måter som jeg forventet, siden jeg hadde fått et ganske realistisk bilde av hvilke arbeidsoppgaver jeg kom til å gjøre fra tidligere praksisblogger og annen informasjon […]

Noen siste tanker om biologipraksisen


Tur til Årdal, i Rogaland, for merking av smolt. Smolt er det siste stadiet i laksens utvikling før den vandrar ut i havet. Smoltifisering er at laksen gjer seg klar for å leve i saltvatn, og at den endrar farge til meir sølv/blank. Merking av smolten. Bilde: Personleg arkiv Registrering […]

Merking og rognplanting


1
Aurlandsvassdraget var tidligere kjent for attraktive fiskemuligheter, særlig for sjøaure, men også laks. Etter vannkraftregulering av elven på 1970-tallet ble det mye mindre fangst i elven og det ble utført studier som tilsa at kraftverket spilte en viktig rolle (LFI-rapport nr.221, 2013). Det er tidligere gjort tiltak i elven som […]

Rognplanting i AurlandsvassdragetHei Eg har no jobba i overkant av 100 timar og har fått vert med på nokre utruleg kjekke turar. Til å begynne med var eg med på aktivitetsdagen på langegård. Her var det ein heil formiddag med ulike aktivitetar for store og små. Dagen starta med ein velkomst til […]

Aktivitetsdagen på Langegård og Strandryddedagen Øygarden


Hei Eg har nå jobba hjå Naturvernforbundet i litt over 50 timar, og må sei eg er svært nøgd med min praksisplass! Eg har fått vore med på mykje forskjellege arbeidsoppgåver med mange kjekke folk. Dei siste månadane har eg vore med på alt frå møter til befaring. Det meste […]

Naturlig Onsdag Insektenes planet


I begynnelsen fikk jeg muligheten for å bli med på annet arbeid enn oter og fugl. Isteden for å bli sendt ut i felt, ble de første timene gjort inne på et laboratorium med petriskåler! Det er flere forskere som jobber på NINA hvor jeg har fått plass, og det […]

Første dagene hos NINAHi everyone, I am Lea, a master student from Belgium. I am studying Biology in Bergen for a year. I like plants a lot and I would like to move towards the management of the environment and ecosystems protection. Two of my goals, as an exchange student in Norway, were […]

Discover Norway differently, in a scientific way?


Heisann! Da nærmer jeg meg slutten på praksisutplasseringen hos NIVA.  Eksamensperioden er i gang for fullt, og man merker at det kan være vanskelig å fordele tiden sin mellom alt som skal gjøres. De siste gangene jeg har vært på NIVA har jeg jobbet med Paula, og fått prøve med […]

Vannprøver og relevante fag


Da var jeg ferdig på VilVite! Jeg har vært i praksis der siden februar og har stortrivdes. Det å ikke skulle jobbe der lenger er ganske trist. Vi avsluttet praksisoppholdet med å holde insektsverkstedet vårt i helgen. Det gikk bra, mange nysgjerrige som ville teste ut og lære mer om […]

Hadet VilViteFiskestalkning må det jo være lov å kalle det, når man tar et utvalg fisk og ser hvor de beveger seg i elvene gjennom hele livsløpet? I dette innlegget kan du rett og slett lese om hvordan man stalker fisk. Innsamling av data kan vise fiskens bevegelser i vassdrag og […]

Slik stalker forskere fisken i vassdragene


Hellaisen! Min tredje bloggpost skal handle om hva og hvorfor praksisen i NIBIO gjør meg nysgjerrig på å utforske noe mer om emnet jeg jobber med og om jeg får brukt biologikunnskapene jeg allerede har, med mine biologistudier på bachelor nivå i lomma. Pollinerende insekter gjør en fantastisk jobb og […]

Bier er ikke bare søte, men veldig viktige