Analyse av villaks! 4


Hei igjen,

I praksisperioden min jobber jeg hos NORCE i avdeling for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Jeg er med på et forskningsprosjekt hvor vi analyserer parasitter på villaks. Jeg stortrives!

Forskningen er en del av et større prosjekt som skal undersøke tilstanden til ulike elver på Sunnmøre. Vi analyserer både smolt og adult villaks. Det gjør vi for å undersøke hvorvidt det er forskjeller mellom aldersgruppene. Vanligvis har de adultene fiskene flere parasitter, det kan forklares igjennom at de har levd lenger, samt har levd i både fersk- og saltvann. Det er liten forskjell i fremgangsmetoden for analysen av smolt og adult. Under vil jeg fortelle nærmere om hvordan vi analyserer villaksen for parasitter.

Først veies og måles villaksen. Så tar vi en skjellprøve. Skjellprøven hjelper oss å finne ut hvor gammel fiskene er. Deretter tar vi ut gjellene på høyre side og tar en vevsprøve på andre gjelle. Gjellene blir lagt i petriskål og undersøkt under lupe for parasitter.

Når dette er gjort kan vi åpne opp fisken og se på innvollene. Når vi har åpnet opp fisken kan vi observere hvilket kjønn fisken har, ettersom gonadene blir synlige. Først ser vi på innvollene med det blotte øye og under lupe. Dersom vi finner noen parasitter, legges de i en petriskål for å kunne telle hvor mange parasitter fisken har. Deretter ser vi på innholdet i mage, blindsekkene og resten av tarmsystemet. Først blir overflødig matrester tatt vekk. Så kutter vi opp både magesekk og tarm og skraper ut innholdet ved hjelp av en skalpell. Innholdet plasseres i en petriskål, hvor vi så tar en mindre petriskål over. Så presser vi den minste petriskålen ned i den store. Det gjør det lettere å observere eventuelle parasitter. For å finne alle parasitter bruker vi lupe, men av og til hender det at vi kan se de med det blotte øyet. For blindsekkene kutter vi et snitt på oversiden, og drar ut eventuelle parasitter med en pinsett.

Det blir også tatt en vevsprøve av hjertet, hodenyren og galleblæren. Disse vevsprøvene sendes videre til UiB for PCR-analyse. En PCR-analyse gir oss informasjon om villaksen har ulike virus eller bakterier som vi ikke kan avdekke med lupe. PCR -analysen er en sensitiv test. Mellom hver fisk vi analyserer er vi nødt til å brenne alt av utstyr, det er for å fjerne DNA-rester fra den forrige fisken. Det gjør vi for å sikre så valide resultater som mulig.

Adult villaks klar for analyse.

Villaks smolt klar for analyse.

Gjellene klare for å bli sett på under lupe. Kanskje vi finner noen parasitter ?

Innvollene klare for å undersøkes for parasitter. 

På smolten tas vevsprøve av gjelle, nyre og hjerte ved å skjære av rett etter gjellelokket. Prøven blir lagt i et rør med etanol.

Brenning av utstyret for å bli kvitt DNA rester mellom de ulike fiskene vi analyserer.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 thoughts on “Analyse av villaks!