Fiskeparasitter og feltarbeid 1


Hei igjen!

Nå har jeg tilbrakt over 100 timer på labben hos NORCE – avdeling LFI. 144 fisker fra ulike elver på Sunnmøre har blitt analysert. Som et resultat har vi fått samlet inn masse data, og vi kan se en forskjell på antall parasitter mellom de ulike elvene. I noen elver finner vi mange parasitter, mens i andre elver nesten ingen ting.

En parasitt som vi finner hos nesten alle fiskene er kveis. Kveis er en rundorm som er vanlig å finne hos villfisk, og den fester seg hovedsakelig på innvollene til fisken. Sluttverten til kveisen som vi har funnet hos villaksene er hval. Villaksen er en mellomvert, og kveisen er avhengig av at fisken blir spist av en hval for å fullføre livssyklusen sin. Mennesker kan bli syke dersom man spiser rå villfisk som er infisert av levende rundorm. Derfor er det viktig å varmebehandle eller fryse villfanget fisk før den spises. Generelt sett så får fisken i seg ulike parasitter fra maten den spiser. Oppdrettsfisk derimot har lite parasitter, fordi det kontrolleres hva de spiser. Derfor egner oppdrettslaks seg svært godt til å spises rå, som i for eksempel sushi.


Kveis (Anisakis simplex)

En annen parasitt som vi har observert hos en del av fiskene er ikter. Disse finner vi i tarmsystemet til fisken. Ikter er en trematoda som tilhører klassen flatormer. Ikten (Hemiurus spp.) er vanlig å finne i fisk på Vestlandet. Vi har også blant annet funnet blodsugende parasitter på gjellene.

Praksisperioden har gjort meg veldig nysgjerrig på parasitter hos fisk, og hvilken effekt dette kan ha på livskvaliteten til fisken.


Ikte (Hemiurus spp.)                     Blodsugende gjelleparasitt (Discocotyce sagittata)

 

Et annet prosjekt jeg har fått være med på er å kartlegge plast i elever og bekker rundt Bergen. Det er viktig å få en oversikt over hvor plasten kommer fra. Da kan man for eksempel få satt i gang tiltak som minsker plastforurensingen i naturen. Den ene bekken vi dro ut til var Lønningsbekken. Der fant vi mye plast i form av matemballasje. Dette er søppel som er veldig enkelt å ta med seg hjem etter man har vært på tur, så her kan vi enkeltpersoner bli flinkere.


Plast funnet i Lønningsbekken.

 

Vi snakkes!


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Fiskeparasitter og feltarbeid