BIO299 – Høst 2023Hei, mitt navn er Kristine Ovidia Rostad og de siste månedene har jeg hatt gleden av å være på noe spennende! Jeg har nemlig tatt BIO299 og fått prøvd meg som forsker. Jeg går master i molekylærbiologi og før jeg skal starte på selve masteroppgaven har jeg lyst til å […]

Sebrafisk i forskning


Hey there! I’m Hanna Sannes, and I’ve recently embarked on an exhilarating journey with the Cnidaria and Ctenophora research team at the University Museum of Bergen. This semester, I’ve been engrossed in a project called Pole2Pole, and it’s been nothing short of amazing. As I share tales from my adventures […]

Diving into jellyfish and DNA: Fieldwork and lab life as ...

Hei alle saman! Eg heiter Mette Hammer, og skal ta dykk med på mi spennande reise inn i verda av bioinformatikk og fiskeimmunologi. Dette semesteret har eg starta på forskingsprosjekt i biologi (BIO299) ved Universitetet i Bergen, og har fått den fantastiske moglegheita til å utforske ein heilt ny sfære […]

Rognkjeksens Hemmelege Immunverd