susannet


No er eg på plass hjå Artsdatabanken i Trondheim for å jobbe vidare med Sognefjordprosjektet. Eg har blitt teke godt imot og fått eigen kontorplass i NINA-huset, omkransa av Lerkendal stadion og Gløshaugen. Artsdatabanken er ein statleg organisasjon som skal formidle kunnskap og informasjon om t.d. artar og naturtypar i Noreg, slik […]

Takk for denne gong Sognefjorden


Desember allereie?! Kvar har semesteret blitt av? Tida har jo berre susa avgarde, men det er vel eit teikn på at ein trivast med det ein gjer. Trivast gjer eg også i BIO298, og iveren har ikkje minka etter å ha vore ei veke på tokt i Sognefjorden. Å reise på […]

Tokt i Sognefjorden


Oktober er på hell og eg er godt i gong med praksisarbeidet hjå UiB. Praksisarbeidet mitt starta med eit dagstokt til Hjeltefjorden på båten »Hans Brattström» som er eigd av Universitet i Bergen og blir driven av Havforskningsinstituttet. Dette var eit tokt som i seg sjølv ikkje er knytt direkte […]

Undervegs på reisa