Daily Archives: 17/12/2015


No er eg på plass hjå Artsdatabanken i Trondheim for å jobbe vidare med Sognefjordprosjektet. Eg har blitt teke godt imot og fått eigen kontorplass i NINA-huset, omkransa av Lerkendal stadion og Gløshaugen. Artsdatabanken er ein statleg organisasjon som skal formidle kunnskap og informasjon om t.d. artar og naturtypar i Noreg, slik […]

Takk for denne gong Sognefjorden