augustw


Praksisen min er på Ullensvang, Lofthus på NiBIO sin forskningsstasjon. Det er der jeg nå er mens jeg skriver dette siste blogginnlegget 24 Juni akkurat i tide. Det var først i Juni at jeg engang startet, praksisen min var ganske langt forskjøvet siden jeg måtte vente på blomstringen. Det er på […]

4 / 4

Hilsen August Florian Wennberg
23/02/2024: Hei! August Florian Wennberg heter jeg, og jeg har søkt og fått plass på en yrkespraksisstilling i Ullensvang hos NiBIO – Norsk institutt for bioøkonomi. NiBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mitt oppdrag i Ullensvang omhandler insekter; […]

NiBIO Ullensvang – Første blogg!