mettelh


Hei alle saman! Eg heiter Mette Hammer, og skal ta dykk med på mi spennande reise inn i verda av bioinformatikk og fiskeimmunologi. Dette semesteret har eg starta på forskingsprosjekt i biologi (BIO299) ved Universitetet i Bergen, og har fått den fantastiske moglegheita til å utforske ein heilt ny sfære […]

Rognkjeksens Hemmelege Immunverd