Blogginnlegg (3/4) NORCE: Jakten på regnbueørret og forsøk på smolt


Hei og takk for sist, da har jeg gjennomført 100 av 150 timer i praksis hos LFI i NORCE. Siden sist har jeg fått være med på en hel del.

Leting etter gytegroper fra laks og sjøørret som gytte i høst

Siste uka før påske reiste jeg og to ansatte fra LFI til Aurland. Vi bodde på en messe litt oppi dalen sammen med folk fra ulike forvaltningsorgan og et kraftselskap. Den første av to dager i felt skulle vi sjekke overlevelsen til eggene i naturlige gytegroper. Dette innebar å finne 4-5 gytegroper i hver av ulike seksjoner av elva og ta ut noen få rogn fra hver grop der vi så på overlevelsen til eggene. Da det med årene er blitt relativt få gytende laks og sjøørret i elva måtte vi lete en del for å finne nok gytegroper. Etter litt om og men fikk vi heldigvis et stort nok datagrunnlag. Da vi var ferdig for dagen bar det tilbake til messa for å lage nakke koteletter, se fotballkamp og slå av en prat med de andre beboerne. Det ble en hyggelig kveld med mye prat om elver, prosjekter og forskning. Dagen etterpå bar det i gang med rognplanting. Dette er noe kraftselskapet i Aurland gjør som et kompenserende tiltak for laksen i elva ettersom de har bygget kraftverk her.

Vi var en stor gjeng som ble delt inn i ulike grupper. Arbeidet bestod i stor grad av bæring av stein og rogn der de ansatte fra LFI tok seg av selve konstruksjonen av gropene som eggene ble lagt i. Dette ble en slags sosial dag med både pizza, kake, brus og kaffe før en lengre kjøretur hjem på kvelden.

Laksesmolt fra Aurlandselva

Etter påsken bar det på ny ut i felt. Denne gangen skulle vi se etter regnbueørret i vassdrag i og rund Bergensområdet. I løpet av fjoråret hadde det nemlig vært rømning av regnbueørret hos Lerøy. Dette førte til at det ble satt i gang en tiltaksplan som blant annet innebar overvåkning av vassdrag med tanke på regnbueørret. Nylig hadde det blitt observert regnbueørret som forsøkte å gyte i et sidevassdrag til Daleelva, dermed brukte vi to dager på å kjøre rundt til blant annet Os, Samnanger, Arna og Sotra der vi både vadet og dykket for å se etter regnbueørret i ulike vassdrag. Heldigvis fant vi ingenting.

 

Videre ble det nok en tur til Aurland der jeg hjalp til med å gjennomføre et forsøk. En doktorgrasstipendiat ved LFI skulle undersøke hva den maksimale metabolske raten til laks og ørretsmolt var ved ulike temperaturer, og hvor lang tid smolten brukte på å hente seg inn igjen etter en kraftig anstrengelse. Dermed ble det 6 nye dager på messa i Aurland. Dette ble nok en lærerik uke der jeg fikk prøve meg på både el-fiske, leting etter parasitter og lesing av årringer på øresteinene til smolten. Jeg var også med på å hente inn noen flere lyttebøyer og selve gjennomførelsen av forsøket. Vi hadde en del problemer med programvaren som ble brukt for å samle inn data. Dette førte til noen forsinkelser og mye kjøring til og fra klekkeriet der forsøket ble gjort. Heldigvis fikk vi samlet inn nok data til slutt. Det ble i alt en sosialt uke med ulike folk fra LFI og en kaffeglad forsker fra Canada som til vanlig jobbet i Danmark. Det ble mye biologinerding og i alt noen spennende dager. Nå gjenstår det bare å ta igjen alt det tapte skolearbeidet;) Vi blogges!

Innhenting av lyttebøyer som registrerer når og hvor langt unna PIT-merket fisk passerer lyttebøyen

Smolt som ble jaget rundt i 3minutter før den ble puttet i et intervallvis lukket sirkulasjonssystem

 

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *