Daily Archives: 15/06/2021This blog post marks the end of my journey as a BIO298-student. Thank you for following me along the way! In this post I will summarize what I have learned by taking the course. Workplace practice has definitely given me a new perspective on biology and the biologist role. Being […]

Thank you, NINA!


Se det, da var praksisperioden allerede over. Den siste tiden har jeg vært med på et par møter, bl.a. om SVO-rapporten som straks publiseres, men stort sett har jeg digitalisert gammel fiskeridatahistorikk. For å gi et lite inn blikk i hvorfor fiskeridata er viktig fra et forskningsperspektiv: For å kartlegge […]

Snakkes, HI!