Havforskningsinstituttet: zoo-plankton


Mitt navn er Karoline, jeg er 21 år gammel og fra Bergen. Jeg holder nå på med mitt sjette semester i bachelor i biologi. Interessen min for naturen, spesielt havet, oppstod nok da jeg var liten. Hver eneste sommer ble brukt på hytten ved havet, sammen med familien min. Båten ble alltid masse brukt, om det var sol eller regn. Dagene gikk til å dra ut i båten og fiske, eller hvis det var veldig fint vær dro vi til holmer med badestrender. På badestrendene var der alltid masse spennende å finne. Enten det var å leite etter krabber i fjæren eller å finne fine skjell både på land og under vann.

Dette semesteret tar jeg faget Bio298, som er yrkespraksis i biologi der vi blir sendt ut for å jobbe i en bedrift. Grunnen til at jeg valgte dette faget er fordi jeg synes det virker veldig gøy og spennende å få prøve meg i yrkeslivet som en biolog. På denne bloggen skal jeg holder dere oppdatert på arbeidet jeg gjør under praksisen. Heldige meg ble utplassert på HI, Havforskningsinstituttet. HI er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa. Hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning. Jeg kommer til å ha arbeidssted ved zooplankton-laboratoriet på Nordnes. Tørrvekt av størrelse fraksjoner blir ofte brukt som et mål på biologisk masse (biomasse) av dyreplankton og det er zooplankton-laboratoriet som analyserer prøvene. Hovedoppgaven min vil være å veie tørrvekts prøver av zooplankton som er samlet inn fra havovervåkning (Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Arktis eller Antarktis), eller fra kystovervåkning. Etter analyse skal dataene legges inn i et program som utgjør hoved-arkivet for alle zooplankton på HI. Planen er også at jeg skal se på et havområde og lage en enkel sammenstilling av data, der jeg skal vurdere fordelingen av biomassen i forhold til fysiske (salinitet, temperatur, klorofyll-a) og andre biologiske parameter.

De som jobber der er veldig imøtekommende og hyggelig. Det virker som at de vil prøve å gjøre utplasseringen hos dem så spennende som mulig. Så jeg tror dette faget kommer til å bli gøy og læringsrikt. På vinter og vår tider så har de som jobber ved HI flere tokt de skal på, derfor begynner jeg ikke med praksisen der før i mars, noe jeg gleder meg veldig til.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *