Pilotprosjektets takeoff 1


Som jeg nevnte kort i mitt første blogginnlegg så jobber jeg som praktikant i pilotprosjektet ”Livet i Fjæra” ved Havforskningsinstituttet. Dette prosjektet har pågått i om lag 5 år og er hva man kan kalle et ganske utadvendt prosjekt med flere samarbeidspartnere som blant annet Havforskningsinstituttet, Miljølære/Skolelaboratoriet i Realfag, Naturfagsenteret, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens naturtilsyn, Oslofjordens friluftsråd, Artsdatabanken og skoler i Norge. Målet med prosjektet er å skape interesse og nysgjerrighet hos barn og unge om biodiversiteten & samspillet i fjæra. Visjonen er å lage et ferdig opplegg som gjør det enkelt for lærere i hele Norge, helt fra barneskolen og opp til videregående skole, å ta med seg elevene ut av klasserommet og lære om livet i fjæra på kloss hold.

Gro van der Meeren & Jan Erik Stiansen (Foto: Ine Moksness)

Gro van der Meeren & Jan Erik Stiansen (Foto: Ine Moksness)

Livet i Fjæra på Håkonshella
For å bli kjent med prosjektet ble jeg fort kastet ut i felten av prosjektets ildsjeler,
Gro van der Meeren & Jan Erik Stiansen, hvor Håkonshella var destinasjonen med Mathopen skole. Jeg var selvsagt veldig spent på hvordan dette ville bli ettersom jeg tidligere kun har vært på elevsiden av denne type arena.

 

Artsfunn (Foto: Ine Moksness)

Artsfunn (Foto: Ine Moksness)

Det var en fryd å være med 6.trinn på Mathopen Skole. Elevene var så engasjerte og sto så hardt på for å finne flest mulige alger og dyr. Ved hjelp av blant annet håv, båt og vannkikkert sanket elevene inn utrolig mange funn opp til bakkene sine. Med stor iver registrerte de artene i feltheftene hvor en stor motivator var å finne flere arter enn eldre klassetrinn. Men, det skal sies at det ikke alltid er like enkelt å vite hva slags arter man håndtere med når man er ufaglært eller rett og slett ikke er så vant til å være ute i fjæra, og til dette formålet har mikrobiologen & kunstneren Stein Mortensen malt artsplansjer for de vanligste alger og dyr man finner i fjæra. Disse artsplansjene gjorde at elevene kunne arbeide relativt selvstendig med artsidentifisering selv med og uten biologer til hjelp.

Artsplansje - snegler (Illustrasjon: Stein Mortensen)

Artsplansje – snegler (Illustrasjon: Stein Mortensen)

 

Skjermdump av Feltheftet - Livet i Fjæra

Skjermdump av Feltheftet – Livet i Fjæra

Min jobb denne dagen besto av å hjelpe elevene med registrering av arter, men den primære oppgaven var å bli kjent med de metodene som elevene bruker for artsidentifisering i dette prosjektet og reflektere over hva som kan gjøres for at de skal bli enda enklere å gjennomføre. Det neste steget i dette prosjektet er å lage et videreutviklet felthefte som gjør det enklere for elevene å registrere funnene og i neste blogginnlegg får du se hvordan det har blitt!

Hesteaktinie (Foto: Ine Moksness)

Hesteaktinie (Foto: Ine Moksness)


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Pilotprosjektets takeoff

 • Arne Winther

  Hei,
  Navnet mitt er Arne Winther og søker stoff til undervisning i temaet i 7de klasse ved Eivindvik skule. Det dere beskriver i denne artikkelen,både målet og visjonen for dette prosjektet, passer som hånd i hanske. Opplegget beskrevet virker kjempespennende.
  Bakgrunnen for dette er at min datter er lærer og klasseforstander for denne klassen. Jeg har hatt ulike gjestetimer, om steinalderen, FN sine bærekraftsmål, plastforurensning i havet og bærekraftig produksjon hvor temaet var produksjon av klær i utviklingsland.
  Neste tema skulle handle om livet i Fjære, og økosystemet vi finner der. Etter som vi allereda har hatt om plastforurensning i havet skal vi også samle plast. Hele tiden vil underrvisningen vinkle til FN sine bærekraftsmål og hvordan vi kan bidra til å nå målene som er så viktige for framtida vår.
  Fint om dere tok kontakt og kommet med forslag og evt. materiell. Reiser ogsp via Bergen når jeg drar til Eivindvik, så da kunne vi treftes.