Sara – NINA


Da var vi endelig i gang med arbeidet hos NINA! Det ble få men hektiske uker på arbeid før pandemien brøt ut, da vi fikk tatt del i to veldig spennende prosjekter. I prosjektene SeedClim og INCLINE undersøkes effekter av klima og biotiske interaksjoner, samt hvilke endringer disse faktorene har […]

I Botanikkens Rike


4
Hei-Hei! Jeg heter Sara Kristiane og går siste semester på bachelor løpet i biologi. Til nå har jeg vært igjennom en del feltkurs og labkurs som en del av undervisningen på bacheloren, som har vært utrolig spennende. Jeg har også fått utvekslet et semester til Australia, der jeg har fått […]

Praksis hos NINA