lje006


Jeg har fått en oppgave om å ta bilder med mikroskop. Da har jeg fått låne mikroskop med kamera på UiB og fått installert programvaren og en liten gjennomgang av programmet. Det virket ganske enkelt, men det tok noen runder med prøving og feiling før jeg ble fornøyd med bildene. […]

Mikroskopiering med kamera


Det har i utgangspunktet vært to forskjellige sopper i hovedfokus. Sølvglans og frukttrekreft. De er begge svært skadelige for trærne og er blitt mer og mer vanlige hos Norske fruktbønder. Fruktrekreft eller Neonectria ditissima danner cankere eller knuter i greinene som hindrer transport til og fra greinen som er infisert. […]

Metode for DNA-ekstrahering
Neonectra ditissima                                                                          03.05.2021 Fruit tree cancer NIBIO have traps for the spores that rotate with 1 mm every half an hour. So when I look at the preparations in the microscope I count how many spores I can see in my field of sight for every 2 mm horizontally […]

First days at NIBIO