Blogg 3/4: 100 timer i praksis hos STIM


Nå har vi vært over 100 timer i praksis hos STIM. Vi har fått delta på endra flere feltturer, målt tau, og sett på strømmålingsdata. Vi har blant annet besøkt Øygarden og tatt B-prøver rundt et oppdrettsanlegg. Dette innebærer at vi tok opp sediment prøver fra syv ulike punkter rundt ulike merdene for å vurdere miljøforholdene ved pH, og Eh. Sedimentet vurderes etter et skjema med kriterier som lukt, konsistens, sediment type, og farge. Disse kriteriene gir en indikasjon på miljøtilstanden i områdene rett under anleggene. Siden målingene gjøres rett under anlegget, kan miljøpåvirkningen observeres. Vi har sett store forskjeller i miljøtilstanden mellom merder som ligger rett ved siden av hverandre. Dette kan skyldes flere faktorer, blant annet variasjoner i sedimentet som prøven ble tatt fra, og vannstrømmen i området. Bilde til høyre viser pH og Eh måler, og til venstre viser annet utstyr på båten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også hentet og lagt ned strømmålere ved oppdrettsanlegg og på områder hvor det skal vurderes om strømforholdene er gunstige for et nytt oppdrettsanlegg. Ved etablering av et nytt oppdrettsanlegg er det viktig med tilstrekkelig strøm i vannet for å flytte partikler og sikre god oksygentilførsel både til fisken i merdene og miljøet rundt. For sterke strømmer kan imidlertid kreve at anleggene må tåle mye, noe som øker kostnadene for sikring. Derfor er strømmålinger avgjørende for å få en nøyaktig forståelse av forholdene under havoverflaten, som ikke er synlige for det blotte øye. En av målerne som ble brukt, hadde ikke bøye på toppen for å unngå at målingen påvirkes av kraftig vind. Dette gjorde at den vanskeligere å finne igjen, siden det eneste man har å gå etter er koordinatene den ble lagt ut på. I dette tilfellet brukte vi en Rov (undervannsrobot med kamera) for å finne den. Her ser du et bilde av havbunnen på nesten 84 meter og Rov maskinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre  er et bilde av en strømmåler som har blitt tatt opp ved hjel av Rov som har vært i sjøen i 3 måneder. Det luker ikke så godt, skal jeg si deg. Og til høyre ser du en annen strømmåler nede i sjøen plassert ved nesten 80 meter ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også målt en del tau, alt fra 1 meter til over 260 meter lange tau. Jeg har lært at det finnes mange ulike typer tau, til forskjellige formål. Noen tau har materiale inni seg slik at de synker. Tykkelse og materiale har også betydning for bruksområdet. En viktig lekse jeg har lært er å være forsiktig med tau. Hvis du får en floke på et tau som er over 200 meter langt, er det veldig kjipt….. Mange timer har gått med til å løse floker på tau vi selv laget. Så en lekse til alle: ikke undervurder et tau.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har vært veldig heldig med været, folkene og dyrene vi har møt på feltturene vi har vært så heldig å få være med på. Etter 100 timer hos STIM har jeg fått inntrykk av at dette er en jobb jeg virkelig kunne trives i og  kunne ha tenkt med å jobbe med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *