Refleksjoner etter 50 Timer hos Naturvernsforbundet


Det er med en blanding av ærlighet og takknemlighet at jeg nå ser tilbake på de siste femti timene jeg har tilbrakt hos Naturvernsforbundet. Å være en del av dette fellesskapet har vært en lærerik og givende opplevelse, men det har også vært utfordrende og til tider krevende.

Mine erfaringer hos Naturvernsforbundet har vært mangfoldige. Å delta på arrangementer som Klimafestivalen junior og Sjømat i fjæra-dagen har gitt meg muligheten til å engasjere meg direkte med lokalsamfunnet og formidle viktigheten av miljøbevaring. Det har vært inspirerende å se den entusiasmen som disse arrangementene har vekket hos deltakerne, selv om det også har vært klart at veien til endring kan være utfordrende og lang.

Strandrydding og dugnad for fjerning av sitkagran har gitt meg en forståelse av den praktiske siden ved miljøarbeidet. Å se den store mengden avfall langs kysten vår og å bidra til å rydde opp har vært en påminnelse om hvor skjør vår natur er, men også om den kollektive innsatsen som kreves for å bevare den.

Oljevernkurset jeg deltok på har gitt meg ny innsikt i de potensielle konsekvensene av oljesøl og hvordan vi best kan håndtere slike situasjoner. Det har vært både opplysende og utfordrende å lære om realitetene i å håndtere miljøkatastrofer, og det har forsterket min forpliktelse til å arbeide for å forhindre dem.

 

Som jeg ser tilbake på denne tiden, er jeg takknemlig for de erfaringene jeg har hatt og de menneskene jeg har møtt. Det har vært en periode med vekst og læring, men også av erkjennelse av hvor mye arbeid som gjenstår. Jeg ser frem til fortsettelsen av denne reisen og til å fortsette å bidra på best mulig måte til en sunnere og mer bærekraftig fremtid.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *