Siste dager hos Statsforvalteren (4/4)


Det går mot slutten av praksisperioden min og helt på tampen har jeg fått være med på en viktig del av deres arbeid – tilsyn hos bedrifter. Vi fikk være med på et tilsyn på et settefiskanlegg som produserer smolt. Det var interessant å observere hvordan samtalene mellom de to ansatte hos Statsforvalteren og representantene fra bedriften foregikk og hva de ble spurt om. Statsforvalterens oppgave er å undersøke om bedriften har kontroll på forurensning og utslipp til omkringliggende miljø. Dette handler blant annet om avfallsutslipp, skriftlige rutiner for eventuell forurensing, at kravene i løyvet er fulgt opp og hvilke planer bedriften har videre for avfallsutslipp. Deretter tok vi en runde på anlegget, hvor Statsforvalteren kan stille spørsmål til rutiner, oppbevaring av gasser/kjemikalier og liknende. Jeg har aldri vært inne på et slikt anlegg, så det var veldig lærerikt å få en omvisning der.

Når jeg nå er ferdig i praksis ser jeg tilbake på en fin og lærerik periode. Arbeidet Statsforvalteren gjør er svært variert. Jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle forvente, men det er overraskende mye juss involvert. Jeg har ikke så mye erfaring med forvaltning fra universitetet, og var nok ikke helt klar over hvor mye av arbeidet som er saksbehandling. Dette gjør at oppholdet blir enda mer verdifullt, da det har gitt meg innblikk i et viktig ledd mellom politikk/lovverket og næringslivet, som universitetet ikke kunne ha gitt meg. Det har vært interessant å se samarbeidet mellom myndigheter og næring om å ta vare på naturen og å begrense skade. Jeg har også sett at det er mange måter å jobbe som biolog på. Bedriftene får konsulenter til å utrede og levere rapport til myndigheter som følger opp og kontrollerer. I alle disse leddene er det biologer som jobber på ulike måter. Jeg har også blitt litt klokere på hvor i denne kjeden jeg selv kunne tenke meg å prøve å arbeide.

 

Statsforvalteren kan absolutt anbefales å søke praksis hos, de har vært veldig hjelpsomme og hyggelige. Samtidig tror jeg man får kunnskap man ikke får andre praksissteder.

Jeg leverer inn nøkkelkortet og takker for meg!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *