Fisk ferdig! (4/4 – Statsforvalteren)


Da har jeg tilbragt 150 timer hos Statsforvalteren i Vestland, og det har vært veldig kjekt og lærerikt.

Siden sist har jeg fortsatt med oppdatering av databasene Vannmiljø og Vann-nett, med litt mer varierte oppgaver tilknyttet dette enn i begynnelsen. For eksempel har jeg lagt inn rapporter i Vann-nett som da skal vise hvor dataene kommer fra. Jeg har i tillegg vært med på enda et tilsyn, denne gangen til et settefiskanlegg. Poenget med tilsynet var å se hvordan anlegget behandlet avfallet sitt, men vi fikk se på prosessen av å «gro» laksen fra rogn til smolt som kunne puttes i saltvann. Livet til fisken begynner i skuffer med ferskvann hvor den er helt til den har brukt opp næringen i plommesekken. Deretter blir den overført til et større kar, og så senere til et større kar når den har vokst mer, og så til enda et større kar, og til enda et større kar. Etter dette blir fisken overført til en båt og fraktet ut til anlegget på sjøen. Her blir de oppbevart i lukkede «poser» som hindrer at avfallet sprer seg til havet rundt. Her pumpes nytt vann inn oppe, mens avfall synker til bunnen av presenningsposen og blir samlet opp og pumpet ut der.

Fiskeyngel i skuff

Små fisk i minste tank

Fisk i rør. Her fraktes fisken til den største typen ferskvannstank

Smolt som fraktes fra den største typen tank til båt

Nå som praksisperioden min er ferdig, vil jeg si tusen takk til Statsforvalteren i Vestland for kunnskapen og erfaringen jeg har fått fra dere! Jeg vil anbefale praksis til alle biologistudenter, da jeg kan tenke på mange fordeler og ingen ulemper med å velge dette. Fordelene inkluderer selvsagt kunnskap og bransjerelevant erfaring innenfor biologi, men man får også oppfriskning i arbeidsrelevante ferdigheter som kommunikasjon (i mitt tilfelle på nynorsk) og planlegging av egen tid, i tillegg til arbeidserfaring generelt. Jeg personlig har også lært meg å spørre om hjelp hvis det er noe jeg ikke helt kan, og dette er noe jeg føler er viktig for meg for at jeg skal kunne prestere bedre både i fremtidige studier og i arbeidslivet når den tid kommer. Jeg nevnte i mitt første blogg-innlegg at jeg også har vært i praksis i en forskningsgruppe, og jeg synes fortsatt at forskning og labarbeid er det mest interessante for meg, men jeg vet nå at jeg allikevel kan trives med en jobb som det jeg gjorde hos Statsforvalteren, og det er noe jeg setter pris på å vite om meg selv. Alt i alt, å søke praksis har definitivt vært en kjempegod beslutning for meg, og noe jeg igjen må si at jeg anbefaler alle studenter.

Tusen takk for meg!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *