Den perfekte oppladningen til masteroppgave!


Hei, mitt navn er Truls Haugane Lauritzen, og våren 2023 har BIO 299 forskningspraksis i biologi vært et av mine emner. Som en masterstudent i biologi brukte jeg dette faget som en «oppvarming» til masteroppgaven jeg skal skrive fra høsten 2023.

Dette semesteret startet med at jeg fant et forskningsprosjekt innenfor temaer jeg interesserer meg for. Da var jeg så heldig at jeg fikk være med på et pågående masterprosjekt innenfor havbruk, hvor hovedtemaet handlet om kvalitet på smolt gjennom smoltifiseringen. Siden dette var et pågående prosjekt, begynte jeg rett på laboratoriearbeid. Prøvene som ble analysert var av smolt tatt ut tidlig, i midten og seint i smoltifiseringsvinduet. Prøvene var fra gjeller, nyrer og tarm. Dette var utrolig gøy å være med på, og jeg lærte mye om laboratoriearbeid og forskning.

På laboratoriet var vi en gjeng på 2-4 stykker som jobbet sammen og effektiviserte analysene. Å jobbe i grupper var nyttig, og når vi fant ut av det gikk det mye kjappere enn å jobbe alene. Dette er noe jeg vil ta med meg videre i livet, både i jobb og privat.

Etter noen uker på laboratoriet var alle prøvene analysert og dataen samlet. Selv om det var satt opp en plan på hvor lang tid dette skulle ta, oppstod det problemer underveis som gjorde at denne planen allerede var utdatert. Dette var noe jeg regnet med fra starten, og det ga et godt innblikk i hvordan det er å være forsker.

Arbeid i avtrekkskap, vær forsiktig!

Alle prøver måtte markeres med nummer

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med Bio299 og vil absolutt anbefale det til andre som har lyst å få et innblikk i hvordan det er å være forsker eller skrive masteroppgave. Det er en flott mulighet til å få erfaring på det meste, alt fra hvordan man setter opp et prosjekt, ulike oppgaver på laboratorium, og skriving av oppgaver. Kurset har også tatt opp flere sentrale temaer innenfor forskning og veiledning som jeg kan benytte meg av når jeg skal skrive masteroppgave til høsten!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *