Takker NIVA for relevant arbeidserfaring som biolog! (4/4) 1


Da har jeg jobbet 150 timer for NIVA! Det har vært ekstremt lærerikt, og jeg har fått deltatt i en «plukk og miks» av forskjellige prosjekter, samt relevant arbeid i excel og labarbeid, som jeg har fylt mine siste 50 timer med. Praksisopplegget mitt har vært bra, da jeg har fått jobbet størstedelen av praksisperioden min på kontoret og i felt, og fylt inn timer her og der med «skrivebordsarbeid», som jeg har kunnet gjøre på egenhånd. 

NIVA, dere har hjertet mitt (som jeg igjen har fått fra en laks).

I skrivebordsarbeidet brukte jeg fiskeridirektoratet sitt kart over opprettsanleggene i Hardangerfjorden. For hvert oppdrettsanlegg finnes det offentlige rapporter fra tidligere miljøundersøkelser, kalt C-undersøkelser. Jeg har da overført verdier som oksygenmetning, innhold av diverse metaller og økologiske indekser, for å nevne noen få, fra rapportene til en excel-fil. Denne filen skal brukes for å undersøke hvilke økologiske miljøfaktorer som er avgjørende for at oppdrettsdrift på en viss lokalitet skal lykkes. Tidligere har jeg vært med på en litt annen miljøundersøkelse, kalt B-undersøkelse, som jeg har skrevet mer om i innlegg nr. 2. En C-undersøkelse er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse enn en B-undersøkelse. I en B-undersøkelse vil man for eksempel telle totalt antall børstemark i bunnprøven, mens i C-undersøkelsen må man, i tillegg til å telle dem, også identifisere de forskjellige artene.

I laben har jeg tidligere i praksis tatt COD-analyser, dissekert fisk og utført eksperimenter, men i den siste tiden har jeg også klargjort blant annet svovelsyre til utstyrspakkene som NIVA utleverer til kunder som tar egne prøver.

Å ha litt skrivebordsarbeid har for meg passet veldig fint, siden de andre arbeidsoppgavene mine har bestått av praktisk arbeid. Fra å forberede utstyr og merke prøver, til å jobbe i lab og være ute på sjøen. Det å arbeide litt på datamaskin i kombinasjon med feltarbeid er akkurat slik jeg ser for meg at jeg vil jobbe i fremtiden, så jeg ikke bare holder på med det samme hele tiden.Det virker også veldig spennende å jobbe innenfor akvakultur, og jeg er motivert til å fortsette i denne retningen av faget. Takk NIVA, for at dere har vist meg hvor spontant og variert arbeidslivet til en biolog kan være!

Nå som jeg har erfaring fra å ha gjennomført praksis må jeg anbefale alle biologistudenter på det sterkeste å ta BIO298 dersom du har muligheten til det. Det er fantastisk å få opplevd hva en fremtidig jobb kan innebære, så man ikke hopper blindt inn i det! Dersom du er marint interessert så må du definitivt søke NIVA, da får du en variert praksisperiode omgitt av hyggelige folk 🙂


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Takker NIVA for relevant arbeidserfaring som biolog! (4/4)