Praksis hos NINA (3/4)


Hei, og velkommen tilbake til mitt tredje blogginnlegg! Nå har jeg gjennomført ca. 100 timer av praksisoppholdet mitt hos NINA, og det er bare 50 timer igjen av praksisen.

Den siste tiden har jeg brukt på å analysere bildene som har blitt hentet inn fra viltkameraene på de ulike lokasjonene i Norge. All dataen som tidligere har blitt hentet inn skal overføres til en nettside som heter Agouti, som vil si data fra 2016-2023. Jeg har sett gjennom bildesekvenser fra de ulike lokasjonene, hvor jeg har lagt inn hvilke art kameraet har fanget, antall dyr som blir observert, kjønn, om det er et voksent eller ungt dyr, og hva arten gjør på bildene.

Her ser dere et bilde av hvordan bildesekvensene blir analysert: Art, antall, kjønn, alder, og oppførsel. Bildene som blir tatt innenfor et tidsrom blir lagt inn som en sekvens, så legges alle sekvensene fra samme område inn i samme mappe.

Praksisoppholdet mitt har gjort meg veldig nysgjerrig på hvordan en arts tilbakekomst til et område kan påvirke de andre artene som lever der. Det har også gjort meg nysgjerrig på hvordan ville dyr i Norge lever i deres habitat. En del av dyrene som jeg har observert, som oter og mink, er veldig redd for mennesker, så det har vært utrolig spennende å få muligheten til å observere de.

Jeg har fått brukt kunnskapen min om hvordan man observerer atferden til ulike artet. Har også fått brukt en del av de latinske navnene jeg har lært gjennom studiet. Jeg har observert mange forskjellige arter, så jeg har også lært mange nye latinske navn. Mest har jeg brukt kunnskapen jeg har lært om artsbestemmelse, om hvordan man nøkler arter. Det kan være vanskelig å skille mellom de ulike fugleartene, spesielt fra bilder som er tatt om natten, så det har vært veldig greit å kunne.

De siste 50 timene kommer jeg til å bruke på å analysere flere bilder. Jeg synes dette er veldig interresant, og jeg ser fram til å fortsette med det. Det er kjekt å se hvordan dyrene lever i deres habitat når de blir observert uten av de vet om det, og  hvor mange forskjellige arter som befinner seg i samme område.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *