Blogginnlegg (3/4) – NORCE


Hei, og velkommen til mitt tredje blogginnlegg! I mitt tidligere blogginnlegg nevnte jeg et ønske om mer deltakelse i prosjektet PATHDNA, og det har jeg fått lov til. Jeg har fått være med til et oppdrettsanlegg i Øygarden, hvor vi hentet vannprøver og målte blant annet oksygen, temperatur og salinitet. Vannprøvene ble tatt med for filtrering på LFI laboratoriet for å modellere når, hvor og hvordan virus, bakterier og parasitter spres til og fra oppdrettsanlegget. Oppdrettsanlegget hadde ikke satt ut laksesmolt, og det blir av den grunn interessant å observere om det oppstår endringer i vannprøvene fra nå til utsetting av smolt. Jeg har også fått være med på prøvetakning av gjeller av smolt fra ulike oppdrettsanlegg med åpne garn på Vestlandet, som også er en del av prosjektet PATHDNA.

Oppdrettsanlegget i Øygarden.

Videre har jeg fått være med på felttur til Voss, hvor jeg fikk være med på å hente opp lyttebøyler og sitte ut nye lyttebøyler i Evangervatnet. I tillegg ble det utført akustisk merking av smolt, hvor jeg fikk ansvar for å notere ned blant annet smoltens lengde og vekt. Gjennom lyttebøyene og de akustiske merkene er det mulig å få informasjon om smoltens vandringsmønster.

Venstre bilde viser en lyttebøye fra Evangervatnet, og høyre bilde viser akustisk merking av smolt.

Praksisperioden hos NORCE har til nå vært veldig interessant, og gjør meg mer nysgjerrig på å utforske hva jeg er interesserte i og hva jeg ønsker å jobbe med i fremtiden. Jeg har i praksisperioden lært mye ulikt, samt fått brukt noe av det jeg har lært gjennom ulike emner. For eksempel har jeg gjennom LAS303 lært om merking og bedøvelse av fisk, og dette var interessant å få observere i praksis.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *