Blogginnlegg (2/4) – Havforskningsinstituttet


Hei igjen og velkommen til mitt andre blogginnlegg!

Til nå har jeg vært i praksis på Havforskningsinstituttet i omtrent 50 timer fordelt på onsdager og fredager. Jeg jobber fra ett av HI sine bygg her i Bergen, som befinner seg i Strandgaten med gangavstand fra hovedkontoret som ligger ytterst på Nordnes. Her er jeg i en etasje med personer som jobber med mye spennende innenfor blant annet bunnfauna og bærekraft. Arbeidet gjør jeg fra en kontorpult som jeg deler med en som er i praksis sammen med meg, og vi er inne på ulike dager.

De første dagene ble vi vist rundt på bygget i Strandgaten hvor vi hilste på flere i etasjen og fikk en innføring i hva de jobber med. Alle var veldig imøtekommende og hyggelig, og vi ble tatt godt imot. Vi fikk deretter en omvisning på hovedbygget og tildelt hvert vårt inngangskort. Praksistiden min frem til nå har bestått av analyse av digitalt materiale av havbunnen som har blitt samlet inn på ulike tokt med HI sine skip. Jeg analyserer bilder og markerer ulike bunnorganismer i Biigle, en nettjeneste for merking av bilder og videoer i forbindelse med marin miljøovervåkning. Målet med disse markeringene er å bruke de til å trene opp en datamodell som etter hvert skal kunne brukes i kartlegging av artsfordelingen langs norskekysten.

Markeringer av svampen Chelonaplysilla sp. i Biigle

Før Mareano ble opprettet i 2005 var det kun 3-4% av havbunnen i norsk økonomisk sone som var kartlagt. Kunnskap om landskapet, miljøet og ressursene på havbunnen er viktig for å kunne ta beslutninger i fremtiden. Arbeidet som gjøres i Mareano er med andre ord veldig viktig, og jeg har til nå fått sett mange arter jeg aldri har sett før og habitatet de lever i. Jeg lærer mye om identifisering av arter, og får brukt min kunnskap innen taksonomi – fordelingen av grupper av organismer i ulike kategorier. I løpet av bacheloren har jeg ikke hørt om Biigle eller denne bruken av data, så det har vært lærerikt å prøve et nytt verktøy som kan brukes i faglig sammenheng.

Her sammenligner jeg markeringene mine av kråkebollen Cidaris cidaris og sjekker at de er riktig

Tiden i praksis har til nå vært veldig trivelig, og jeg hører som regel på en god podkast samtidig som jeg gjør arbeid på datamaskinen. Analyse av digitalt materiale er det jeg hovedsakelig skal gjøre fremover i praksis, men vi skal også få en dag med omvisning på laben for å se hva de arbeider med der.

På gjensyn!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *