Vann-Nett og forurensning!!


Hei igjen!

Nå har jeg jobbet I ca. 50 timer, og tenkte det var på tide med en liten oppdatering.

Til nå har jeg jobbet aller mest med å oppdatere databasen Vann-Nett.

Vann-Nett kan brukes av alle for å lære mer om den økologiske og kjemiske tilstanden til forskjellige vannforekomster (VF) som blir bestemt ut ifra vannprøver tatt av f.eks. konsultasjons firma. Disse dataene er veldig viktige når man skal vurdere om en lokasjon er egnet for ny bebyggelse, eller om økosystemet ikke er i stand til å tåle mer forurensning. Dette gjøres gjennom Vannmiljø, en database hvor alle vannprøvene og resultatene er lagret.

Vår oppgave er altså å gå gjennom vannprøvene tatt i en VF i enten sjø, elv eller innsjø og bestemme om de skal være med i vurderingen av tilstand. Den økologiske tilstanden av en VF kan enten være Svært god, God, Moderat, Dårlig eller Svært dårlig. Den kjemiske kan enten være god eller dårlig. En VF kan gå fra svært god til god uten å trenge tiltak, men ikke verre enn det.

Økologisk tilstand skala

Pilene skal vise at tilstandsvurdering endres utifra hvilke vannprøver som er inkludert i vurderingen! Grafikk insipirert av illustrasjon fra Miljødirektoratet (1).

Gjennom å oppdatere Vann-Nett og Vannmiljø har jeg lært en god del regler rundt forurensning. For eksempel har et fiskeoppdrett lov til å forurense, men kun til en viss grad. Om vannprøver over 300 – 500 m unna anlegget viser for høye verdier av f.eks. metaller eller næringsstoffer, må en saksbehandler foreslå tiltak for å prøve å minske forurensningen igjen. Dette gjelder også for andre strukturer, som avløp, industriområder, landbruk og avfallsdeponi.

Jeg har lært veldig mye av denne oppgaven. Jeg hadde ikke tenkt over at bedrifter må ha eksplisitt lov til å forurense, og at bedrifter må søke om tillatelse for dette. Dette har gitt meg et bredere syn på forvaltning. I mitt hode hadde en ideell verden hatt ingen forurensning, men jeg begynner å forstå at dette er et ganske naivt syn ettersom mennesker også er en del av naturen. Jeg gleder meg til å lære mer om hvordan man kan takle forurensning videre i praksisen min.

Takk for meg!

 

Kilder:

https://snl.no/%C3%B8kologisk_tilstand 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *