Praksis hos STIM (2/4)


Hei!

Nå har jeg vært 50 timer hos STIM og har fått lov til å lære en rekke spennende ting knyttet til arbeidet de gjør her. STIM er som nevnt en leverandør av en rekke tjenester innenfor blant annet miljø og fiskehelse. I min praksis er jeg hovedsakelig med på de miljøbasert tjenestene. Et eksempel på hva de gjør her i STIM er blant annet å utføre undersøkelser av områder rundt oppdrettsanlegg, for å finne ut hvilken miljøpåvirkning oppdrettsanlegget har, og om det er innenfor gitte verdier. For å kartlegge dette blir det tatt en rekke prøver og målinger ved ulike lokaliteter tilknyttet området, som undersøkes.

De første 50 timene har jeg derfor blant annet lest og lært om hvilke undersøkelser, som er nødvendige å ta for å kunne bestemme hvordan oppdrettsanlegg (eller andre industrianlegg) påvirker økosystemene og områdene rundt anlegget. I tillegg til dette har jeg også brukt en del timer på å fotografere og lage en digital referansesamling av de ulike dyregruppene de har på laben. Disse referansesamlingene er nyttige for å artsbestemme hvilke arter og dyregrupper bunnfaunaen består av, som igjen brukes til å skrive en konkluderende rapport, som sier noe om tilstanden og påvirkningen i området. Disse referansesamlingene har frem til nå ikke vært digitale, men vært oppbevart i dramsglass.

Den dyregruppen jeg har hatt størst fokus på og fotografert til nå har vært bivalvia (musling), som er en del av molluskene. Ved å se på en rekke muslinger har jeg blant annet lært å gjenkjenne noen av kjennetegnene til ulike familier, som kan være nyttig dersom man senere skal nøkle og artsbestemme disse. I tillegg har jeg lært om nøkling av andre dyregrupper som krepsdyr og slangestjerner, som er vanlige å finne langs norskekysten. Læringskurve har vært bratt da jeg hadde lite kunnskap og erfaring med nøkling, men som absolutt kan være nyttig å ha med seg.

I neste blogginnlegg skal jeg fortelle mer om hva jeg har gjort etter 100 timer i praksis.

Oppsett ved bildetaking på laben.

En nærmere titt på en av de mange sjøstjerneartene i Norge.

´

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *