Erfaringer etter 50 timer på VilVite 2


Hjertelig velkommen til mitt andre blogginnlegg!

Praksisen så langt var vært veldig variert, mye på grunn av hvor utrolig tverrfaglig VilVite er. Alt har ikke vert bare rent biologi heller. Blant annet har jeg deltatt på et foredrag fra Norges første astronautkandidat Nima Shahinian, og et kodekurs for ungdom.

Rask selfie med Nima Shahinian

Hovedarbeidet mitt så langt har vert å bidra på en jordlabb for barn fra 6 år og oppover. Målet med labben er å inspirere barn gjennom ulike interaktive stasjoner med blant annet jordprøver, meitemark og røtter, for å lære hvordan disse påvirker hverandre i det store bildet. I tillegg har vi også en stasjon hvor de kan se på mesofauna (virvelløse dyr som lever i jorda) gjennom mikroskop.

Til jordlabben ble det gjort mye forarbeid. Blant annet bidro jeg til en PowerPoint som rullerer i bakgrunnen av labben, en bokstavrebus, og en plakat med oversikt over hvem som spiser hvem i jorda. Den største delen av forarbeidet foregikk i skogen ved Stend Videregående, en landbruksskole på Fana. Her hentet vi jordprøver i barskog, løvskog og på en gresslette, slik at deltakerne på labben kunne studere dem og se på forskjellene mellom prøvene. Vi har også brent jordprøver fra de forskjellige områdene for å se på forskjellen i karboninnhold.

Noen litt tvilsomme jordprøver fra barskogen

Barskogen vi hentet prøver fra

Siling av jord før brenning

I tillegg til forarbeidet var jeg også med på jordlabben en helg, og det har vært det mest givende jeg har gjort så langt. Her guidet jeg barnefamilier gjennom de ulike stasjonene, og bidro med relevante fakta. Jeg har noe erfaring fra formidling fra før av, men opplevde at man må innrette seg enda mer når man skal snakke med barn. På ett tidspunkt skulle jeg blant annet forklare pH til en femåring, noe som ble litt håpløst. I tillegg var det mange flere internasjonale deltakere en jeg hadde sett for meg, og vi hadde blant annet besøk av en familie med barn fra Ukraina. Det føltes veldig fint å kunne gi dem en opplevelse bort fra det de har opplevd i hjemlandet.

En av oppgavene jeg lagde til jordlabb. Klarer du å finne løsningsordet? Hint: Det som ser ut som en maur er egentlig en spretthale

Jeg har også vært en tur på Åsane videregående, hvor jeg bidro på et kurs om arv og evolusjon. Dette er et supplementeringstilbud for videregående klasser, som vi holdt for Vg1 idrettsfag. Det var ganske spennende å se hvor engasjerte vi kunne gjøre dem, siden de ikke engang har valgt å ha naturfag som et fag. Det visste seg å være veldig gøy, selv om kanskje ikke alle var like interessert.

Så langt har jeg altså opparbeidet meg en del erfaring med formidling for ulike aldersgrupper, og lært om det som skjer i jorda, sett i sammenheng med kretsløpet i naturen. Videre skal jeg også jobbe med formidling, men fokusere mer på det digitale. I tillegg blir det litt jordlabb til, ettersom vi skal holde noen flere i mai. Dette ser jeg veldig frem til, og jeg gleder med til å holde dere oppdatert! Håper vi sees da.

XOXO,
Sebastian


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 thoughts on “Erfaringer etter 50 timer på VilVite