NiN kartlegging i Jølster


Jeg har vært tre veldig fine dager i felt til Jølster og kartlagt i NiN! Her er en liten oppsummering av turen og litt om hvordan kartleggingen skjer.

Denne turen ble min første tur i felt over flere dager, og har på mange måter minnet om en litt intens norgesferietur. Jeg har fått være med Anette fra Asplan Viak. Hun er kjempedyktig og fin å være med, så trivselsfaktoren har vært høy! Under veis har vi hatt lange lunsjpauser med bading, ørten lag med solkrem, hotell og hotellfrokost(!), kjørt lange strekninger gjennom latterlig vakre landskap og spist is på ferje og kebab på lokal bensinstasjon. Vestlandet er virkelig vakkert bare se!

 

Tiriltunge ved Jølstravatnet, nye venner på Klakegg, og kombinert lunsj og badeplass i Votedalen.

 

Hovedformålet med turen var å kartlegge områder i Jølster hvor det skal bygges tunnel og potensielle områder for massedeponi. Flere av de bratte fjellsidene rundt Jølstravatnet er rasfarlige, så rassikring er lurt. Vi brukte NiN (Natur i Norge) når vi kartla. NiN er et system for å kartlegge og beskrive naturtyper i Norge, og vi fulgte Miljødirektoratets instruks.

 

Kartleggingen er omfattende og skjer på iPad i NiN-appen. Først når man er i et område må man gjenkjenne hvilken type natur man står i. Det finnes oppslagsverk med informasjon om alle typene som brukes, og man kan stille seg spørsmål for å velge riktig. Er jordsmonnet kalkrikt eller kalkfattig, er det mye vann i området, beiter dyr, hvilke treslag er det? Den endelige bestemmelsen gjør man ofte med å se etter skillearter som skiller en naturtype fra en annen. Det er dermed ganske nyttig å kunne litt arter. Jeg kan ikke absolutt alle artene i alle naturtypene, så jeg har plukket buketter med planter jeg ikke kjenner, og vist dem til Anette som kan mye flere arter enn meg. Slik har jeg fått lære mange arter!

 

Her er skogstorkenebb i flomskogmark, engsoleie på mark i Ålhus, duskull og starr i seminaturlig våteng, og meg med bukett i Votedalen.

 

Når man har bestemt seg for en naturtype plotter man inn en rekke variabler som sier noe om lokalitetens naturmangfold og tilstand. Variablene er mange, og varierer fra naturtype til naturtype. Man skriver også kommentarer til både naturmangfold og tilstand hvor man for eksempel har med en liten liste over arter man fant, og oppsummering av variabler. Til sammen når man har plottet inn alle variabler for både naturmangfold og tilstand, regner NiN appen ut en lokalitetskvalitet. Da er det ekstra gøy når vakre områder får høy kvalitet!

 

I løpet av turen ble jeg sakte bedre venn med NiN-appen og oppslagsverkene. Jeg fikk også kjennskap til et lass med arter, og begynte å ane hvor mange naturtyper som finnes. Vi traff på hyggelige lokale, både mennesker, sauer og geiter, og var litt for nær brennenesler. I alt en nydelig tur.

 

Takk for turen!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *