Hjemmekontor og formidling av biodiversitet 1


Hei igjen,

Praksisen min i Bymiljøetaten fortsetter til tross for COVID-19 utbruddet. Dette er noe jeg setter veldig pris på, selv om det blir litt andre typer oppgaver og noen planlagte aktiviteter utgår. Etter det ble inført restriksjoner i mars endret arbeidssituasjonen seg for Bymiljøetaten, da alle måtte gå over til hjemmekontor. Det fine med natur- og viltforvaltning, er at dette omhandler mange forskjellige typer oppgaver på forskjellige prosjekter. Dette betyr at de prosjektene som ikke lar seg gjøre i denne situasjonen (noen typer feltarbeid) må utsettes, men vi kan heller prioritere prosjekter det er mulig å jobbe med akkurat nå.

Arbeid på hjemmekontor var litt utfordrende til å begynne med, da jeg var vant til å ha folk rundt meg på kontoret. Alt ble godt tilrettelagt for meg slik at jeg kunne jobbe hjemmefra med de oppgavene som vi likevel utførte med pc. Arbeidet hjemmefra har inkludert oppgaver som formidling av biodiversitet og skriving av tekster til nettsiden som skal publiseres i forbindelse Jubileumsstien. Vi har også begynt å planlegge feltarbeid vi skal gjøre senere i mai. I skrivingen har jeg fått bruk for ferdigheter jeg har lært i biologistudiet. Blant annet må man bruke mye tid på å innhente informasjon fra gode kilder og på å formulere seg godt. I de aktuelle tekstene er det også viktig og ikke skrive for akademisk, da de er beregnet for allmenheten og ikke biologer.

Infotavler ved parkvann: fugleliv og biologisk mangfold

En del av formidlingen av biologisk mangfold har vært å produsere tekster til fire nye informasjonstavler som skal settes opp ved fire parkvann i kommunen. Disse skal formidle informasjon om fuglelivet, mating av fugler, hundehold og annet biologisk mangfold som fisk. Her har vi blant annet undersøkt hvilke arter som er mest aktuelle å inkludere på tavlene og forsøkt å formidle hvordan vannene er et viktige habitater for dem.

Informasjonstavle om fugleliv fra 2019 ved Orrtuvatnet. Foto: Caroline Christie (Bymiljøetaten)

Måkeplattformer

Tidligere er det blitt satt opp flere måkeplattformer ved ulike vann i kommunen. Vi skal nå få på plass noen flere før hekkesesongen starter for fiskemåke. Disse innretningene er treplattformer som står på høye staker med et brett på toppen der måker kan lage reir. I tillegg er det det på stolpen festet en bøtte opp ned som skal forhindre predatorer fra bakken å nå reiret. Dette er et tiltak som gjør det tryggere for måkene å hekke, da måker i bynære strøk har mistet mange naturlige hekkeplasser på grunn av urbanisering og annen menneskelig aktivitet.

Måkeplattform for fiskemåke og kjell. Illustrasjon: Trond Haugskott

Merking av Jubileumsstien

Jeg og Åse har begynt å gå delstrekninger i Jubileumsstien som en del av det avsluttende arbeidet før denne skal lanseres. Her har vi blant annet kontrollert merkingen for å se om det var lett å ta seg frem i traseen som holder på å merkes og tilrettelegges.

Merkestikke med logoen til 950-årsjubileet

 

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Hjemmekontor og formidling av biodiversitet

  • mathildes

    Så artig at dere får jobbet så mye ute i Bergens naturområder! Og veldig interessant å lese om oppsettingen av måkeplattformer – det var veldig lurt med en bøtte som holder under unna predatorer fra bakken.