Daily Archives: 22/04/2020
Hei! Jeg har foreløpig kun vært hos Havforskningsinstituttet i Bergen én gang, men på den dagen pluss erfaringen jeg fikk i løpet av toktet jeg har fått være med på (innlegg om det kommer også) tenkte jeg å fortelle om innsamlingen av data om livshistorietrekkene til havmus. Havmus (Bilde fra […]

Livshistorietrekk hos havmusBlog post 2/4 I have now spent 100 hours working on the project, and I must admit that its been frustrating at times. In February, around the same time as the seminar, proved to be particularly challenging. The hours spent cursing at PubMed’s finicky MESH-terms , gradually turned more light-hearted. […]

Finally figuring out stuff :)