Takk for meg, NINA.


Da har praksisperioden min kommet til ende, og mitt arbeid hos NINA er herved over. Etter dette oppholdet har jeg sett meg nødt til å oppfordre andre studenter å prøve seg i praksis via dette faget, eller på andre måter hvis det er mulig. Dette oppholdet har gitt meg masse erfaring om hvordan det er å jobbe i felt, som ikke har noe med feltarbeid man får via universitetsfagene. Det tok meg litt tid før jeg kom i gang, men det har jo vært fordi mitt hovedarbeid ikke startet før i juni.

Selv om mitt arbeid ikke skulle starte før i juni, var jeg likevel med på to andre prosjekter. Disse var henholdsvis sopp isolering og observasjon av fugl, den ene mer relevant enn den andre med tanke på hovedprosjektet. Sopparbeidet gikk ut på å isolere soppkulturer i forskjellige petriskåler slik at det kun var en art per skål. Observasjonen av fugl foregikk i guleslettene i Bremanger hvor det skal bygges en vindmøllepark. Dette arbeidet gikk ut på å se trekkmønstre hos fugler i området.

Arbeidet på Hjelmsøya har vært utrolig kjekk. Mye varierende arbeid har det vært med de forskjellige artene som finnes her oppe. Mest har det vært med Lundefugl, men det har vært arbeid med både lomvi og alke i tillegg. Under min periode her har det gått mest i målinger og ringmerking av lundefugl, samt observasjoner etter næringsprøver og ringer på fugler i område. Litt jobbing med krykkjer har det også vært. Her har det blitt å telle reir med egg eller unger, samt se etter ringer.

Krykkje med pullus (unge)

Krykkje med egg.

 

 

 

 

 

 

 

Som biolog har praksisoppholdet svart til mine forventninger. Det har hovedsakelig vært feltarbeid som jeg forventet og som jeg syntes har vært utrolig kjekt å jobbe med. Dette har igjen fått meg til å tenke hvordan det er å være en biolog, spesielt i felt. Feltarbeidet er annerledes enn den generelt er i universitetsfagene. Det går også mer planlegging individuelt samt samlet på hva som skal gjøres i forhold til hvordan jeg har hatt det før. Dette har vært svært lærerikt og jeg anbefaler fremtidige biologstudenter å ta et praksisopphold for å få et innblikk i hvordan det faktisk er å være en biolog.

Jeg vil takke for meg for fine opplevelser mens jeg har jobbet her, samt innblikk i hvordan det er å jobbe innenfor forskning i felt. Tusen takk for at jeg fikk være med dere, NINA.

Alker

Lundefugl

Lomvi med næringsprøve.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *