Klar for Hjelmsøya


Da nærmer det seg den store begivenheten dette semesteret, Feltarbeid på Hjelmsøya. For dere som ikke vet helt hvor det ligger, kan jeg si dere at det ligger nesten så nord som du kommer i Norge. Her skal jeg være over en periode på omlag 3 uker. Dette blir utrolig spennende. Hoved arbeidet her ligger på sjøfugl, gjerne av artene alke, lomvi og polarlomvi. Til og med lundefugl vil vi kunne jobbe med. Kommer ikke til å gå så mye mer detaljert angående hva jeg skal gjøre slik at jeg kan skrive mer om det i mine neste innlegg.

Utenom dette har jeg jobbet med andre ting i forkant. Totalt har jeg i overkant av 40 timers arbeid så da er det i tillegg et bra tidspunkt å komme med dette innlegget. Det jeg har jobbet med er isolering av sopp, og observasjon av fugl. Dette er såklart gjort utenom hverandre. I tillegg har jeg tatt forsøksdyrkurs slik at jeg får lov til å jobbe med dyr i felt og dermed få lov til å være med på dette feltarbeidet som jeg nå skal på.

Sopparbeidet var noe jeg jobbet med tidlig da det trengtes hjelp med dette. Dette arbeidet gikk ut på å isolere sopparter slik at det kun var en art per agarskål slik at de lettere kunne identifiseres. Selve prosjektet gikk ut på å finne ut om soppartene som vokste på rhododendron er norske arter eller innført sammen med rhododenronen. Arbeidet ble gjort sammen med en annen som også hadde praksisplass hos NINA og sammen så fylte vi over 175 agarskåler med isolerte sopparter.

 

 

 

 

 

 

 

Som nevnt over har jeg også vært på feltarbeid hvor det ble gjort observasjon av fugl. Dette var i Bremanger kommune hvor det gjøres utbygging av vindmøllepark og det ble gjort observasjoner på hvordan utbyggingen påvirker fuglene og deres deres trekk. Observasjonene ble gjort ved hjelp av radar som registrerer bevegelser. Fuglen skal da kunne ses før den registreres slik at man vet hvilken art det ble observert i område. Det ble observert forskjellige arter som f.eks. kongeørn, havørn og grågås. Flere arter ble også observert, men listen kunne blitt lang hadde jeg nevnt alle sammen. Det store problemet med radaren var at den plukket opp bevegelsene til alle tunge kjøretøy som kjørte rundt i området for å jobbe. Man ble dermed nødt til å finne ut av om det var en fugl eller et tungt kjøretøy som dukket opp. Heldigvis kjørte kjøretøyene samme rutene hele tiden slik at det ble lett å holde kontrollen på dem.

Dette har vært kort om hva skjedd alle disse månedene siden jeg startet. Det har ikke vært mye, men det er siden jeg skal være så lenge i Nord-Norge. Jeg skal også bli bedre på å ta bilder enn det jeg har vært så langt, slik at dere kan få se hvordan det er å arbeide i et fuglefjell.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *