Forskningsprosjekt i Vietnam


Hei!

Mitt navn er Marius og jeg studerer min mastergrad i havbruksbiologi ved Institutt for biovitenskap (BIO), UIB. Jeg har alltid hatt stor interesse for havet ettersom jeg vokste opp nært havet på Sotra hvor fiske og oppdrett lenge har vært en viktig ressurs. Da jeg begynte på bachelorgraden i bærekraftig havbruk på Universitetet i Bergen vokste min interesse for fisk, spesielt fiskens fysiologi og enorme tilpasningsevne. I BIO299 prosjektet fikk jeg muligheten til å reise til Vietnam for å lære om syre/base regulering hos lungefisk. Flere arter av lungefisk har lenge vært viktige oppdrettsarter i Vietnam, der oppdrett utgjør nesten 8 % av det globale oppdrettsmarkedet. Til sammenligning har norsk laks rundt 2 % av det globale oppdrettsmarkedet. Lungefisk har en fantastisk tilpasningsevne i oksygenfattige tropiske elver, hvor de tar i bruk lungelignede organer for å puste oksygen fra luften. Ofte tas disse i bruk når det ikke lenger er mulig å ta opp oksygen over gjellene. Dette prosjektet ga mulighet for å få nye erfaringer som ville komme godt med i forberedelsen for masteroppgaven min. Jeg vil spesielt takke min veileder Tom som ga meg muligheten for å ta del i kurset, og alle professorer og studenter som var involvert.

Tankene som ble brukt under kurset med alle de vanligste lungefiskartene

Syre/base kurset ble mulig for meg via av NORAM prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom flere Universitet i Nord-Amerika, Japan og Norge. Universitetet i British Columbia som var en av disse samarbeidspartnerne som også var involvert i syre/base kurset, og var grunnen til at jeg ble oppmerksom på kurset. De involverte professorene ønsket flere studenter fra Europeiske land og det ble derfor en glimrende mulighet for meg å søke. Kurset var i regi av iAQUA prosjektet og ble holdt ved Can Tho University.

Det var fem ulike forskningsgrupper som undersøkte ulike fysiologiske aspekter hos lungefisk. Jeg deltok i et av disse eksperimentene som prøvde å forstå oksygentransportsystemet i røde blodceller hos lungefisk. Ved å senke pH i røde blodceller kan oksygen mer effektivt enn vanlig leveres til metabolsk aktivt vev, noe som er viktig under energikrevende omstendigheter når vevet har behov for mer oksygen enn vanlig. Dette har tidligere vært undersøkt i laksefisk og skal være viktig for effektiv oksygentransport til metabolsk aktivt vev, blant annet svømmemuskulatur. Dette har vist seg å være svært viktig under den enormt energikrevende vandringen laksefisk tar til elvene for å reprodusere. Hos lungefisk var slike mekanismer ikke kjent. Målet var derfor å undersøke dette systemet, som forhåpentligvis kunne fortelle noe om dette systemet har vært viktig for lungefisk sin suksess i oksygenfattige miljø.

Fiskemarkedet i Can Tho City

 

I løpet av kuret lærte jeg mange nyttige og nye metoder på laben og fikk innsikt i et felt innenfor fysiologi jeg før kurset hadde lite kunnskap om. I tillegg fikk jeg oppleve den vietnamesiske kulturen på sitt beste. Professorene og studentene fra Universitetet tok oss med på flere utflukter hvor vi fikk besøke fiskemarkedet, reise på utflukt med båt i den kjente Mekong Delta elven, smake lokale delikatesser og møte lokal befolkningen i området. Det ble det en fantastisk opplevelse, hvor jeg knyttet kontakter med studenter og professor fra universitet over hele verden.  

Båttur for å besøke Mekong delta elven                                 

 

Store deler av studentene var samlet for hygge og mat

Referanser

Rummer, J. L. et al. (2013) ‘Root Effect Hemoglobin May Have Evolved to Enhance General Tissue Oxygen Delivery’, Science, 340(6138), pp. 1327–1329. doi: 10.1126/science.1233692.

Shu, J. J. et al. (2018) ‘Enhanced hemoglobin-oxygen unloading in migratory salmonids’, Journal of Comparative Physiology B, 188(3), pp. 409–419. doi: 10.1007/s00360-017-1139-9.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *