Praksis hos Ocean Bergen


Hei! Mitt navn er Kamilla og jeg holder nå på med mitt siste semester av bachelorgrad i Biologi ved UiB. Interessen for dyr og natur har alltid vært der, men jeg har aldri visst hva jeg ville jobbe med. Etter jeg begynte å studere biologi har interessen bare vokst og vokst for hvert semester. Likevel vet jeg fortsatt ikke hva jeg vil jobbe med. Problemet mitt, om man kan kalle det et problem, er at nærmest alt innenfor biologi interesserer meg, og jeg klarer nesten ikke å velge hvilken retning jeg vil gå videre med.

Ved å ta faget Yrkespraksis i biologi II – BIO298, håper jeg på å få inspirasjon til videre studier og et innblikk i en biologs hverdag.

Jeg har vært så heldig å få praksisplass hos Ocean Bergen, som holder til ute på Espeland Marine Biology Station. Et av prosjektene som foregår nå går ut på å utvikle teknologi for å kunne drive storskala oppdrett av tunikater, nærmere bestemt, den bentiske tunikaten Ciona intestinalis.

Bilderesultat
Ciona intestinalis

Tunikater er marine ryggstrengdyr med mange bruksområder. Som de eneste dyrene som produserer cellulose, kan de bli brukt som en kilde til bioetanol. Enda viktigere, kan disse dyrene brukes som fôr til oppdrettsfisk på grunn av det høye protein-innholdet og omega 3-innholdet. I tillegg får tunikatene i seg næring ved å filtrere mikroorganismer i vannmassene rundt seg og denne filtreringsevnen kan muligens brukes til å rense vannet rundt oppdrettsanlegg for å redusere avfallet og dermed redusere skaden på de naturlige økosystemene rundt anleggene.

Behovet for å finne løsninger for bærekraftig ressursbruk er stort, og det blir viktigere å kunne utnytte lavere trofiske nivåer i havet istedenfor høyt oppe i næringskjeden. Jeg gleder meg til å få se hvordan dette forskes på og utvikles i praksis.


Bildet er tatt på feltkurs ute på Fana

Det nærmeste jeg har vært biologi i praksis er feltkursene som var en del av faget BIO102. Det blir spennende å få være med på «ekte arbeid» og jeg håper jeg får et tydeligere bilde på hva det faktisk vil si å jobbe som biolog. Forhåpentligvis kan det også hjelpe meg i å velge hvilken retning jeg vil gå videre med senere. Om ikke, så vet jeg at jeg kommer til å lære mye og få mange gode erfaringer som jeg ikke hadde fått ved å kun sitte inne på lesesalen hele dagen.

Jeg trives egentlig godt med å lese og lære teori, men hva er egentlig all den kunnskapen verdt om man ikke får brukt den aktivt i praksis. Jeg håper at ved å jobbe hos Ocean Bergen, får jeg brukt den kunnskapen jeg allerede har i praksis, men også få ny kunnskap som jeg kan ta med meg inn på lesesalen og videre i studiene mine.

Det kommer til å bli en interessant, utfordrende og læringsrik praksisperiode, og jeg gleder meg til å komme i gang!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *