Austevoll 1


Hei igjen! Her kommer en oppdatering på hva jeg gjør i praksis 🙂

Bilde av anlegget på Sauaneset

Nå har jeg vært i praksis i 60 timer, hvor jeg har jobbet på et forskningsprosjekt på Austevoll. Prosjektet går ut på å finne ut hvordan havforsuring påvirker hummerlarver. Dette gjøres ved å plassere ca. 600 larver fordelt på 12 kar, hvor 6 kar er kontrollgrupper og 6 kar har en lavere pH (estimert pH for ca. år 2100). Det er festet slanger som gir hvert kar oksygen, rør som gir en konstant strøm av sjøvann og det hele er dekket med en svart presenning slik at larvene ikke skal bli stresset av sterkt lys, samt hindre algeoppblomstring.

Bilde som viser oppsettet med karene, hvor det som blir brukt er dekket i svart presenning, mens det til venstre viser identisk hvordan det andre ser ut under presenningen.

Mine oppgaver i prosjektet er blant annet å mate larvene, dette gjøres ca. hver 2. time slik at de har mer enn nok mat (hummerlarver er kannibaler, så man prøver å unngå at de spiser på hverandre). Jeg har også ansvaret for å plukke ut og telle døde larver. Dette kan til tider være en frustrerende oppgave da de fleste ligger urørlig på bunnen selv om de lever, slik at man må pirke forsiktig borti hvert individ for å forsikre seg om at de faktisk er i live. Ellers renser jeg bunnen av karene, og passer på at strømmen av vann i karene ligger på det det skal.

Bilde av døde hummerlarver lagt i en petriskål for telling

Andre oppgaver jeg gjør er å måle temperatur, oksygeninnhold og ta vannprøver en gang om dagen. Vannprøvene brukes for å måle pH og alkalinitet på en lab. Måling av pH blir utført av et spektrometer, og måling av alkalintet blir gjort ved titrering (ganske likt som vi gjorde på lab i kjem110).

Bilde av maskinen som ble brukt til å måle alkalinitet

Dessverre var det for mange larver som døde i det første forsøket, slik at vi måtte starte prosjektet på nytt etter en uke. Grunnen til dette kan ha vært at pH-en i karene var litt lavere enn det skulle, eller at larvene fikk for mye medfart da de skulle bli flyttet rundt og fordelt på karene. Det kan også være at dette til sammen kan ha skapt et så stort stress for larvene at de ikke tålte behandlingen. Derfor ble forsøket startet på nytt med nye larver. Jeg krysser fingrene for at disse overlever! :))

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Austevoll