Del 2; Grønn etat og fuglehus


Hei igjen!

Påske på fjellet

Påske på fjellet

Håper dere alle har hatt en like fin påske som jeg har hatt, for i morgen er det tilbake til hverdagen.

 

Fra det kjedelige temaet om meg selv på forrige blogg, skal vi nå over til det mer interessante, hva jeg faktisk skal foreta meg og grunnen til at jeg skriver denne bloggen.

 

So lets start!

 

Dette er et forskningsprosjekt gjennom Universitet i Bergen, PRIME, og Institutt for biologi sitt Senter for fremragende utdanning i biologi, bioCEED. Her tar jeg da et fag som heter «Biologipraksis», gjennom dette faget har jeg kunne valgt meg en arbeidsgiver (fra en liste) for å prøve min faglige kompetanse i praksis. Siden jeg er utdannet naturforvalter (og har veldig lyst til å få jobbet mer ute) valgte jeg arbeidsgiveren Bergen kommune, Grønn etat. Disse hadde en oppgave som virket svært spennende, med utsetting av nye hekkeplattformer for «urbane måker», utsetting av andekurver, flaggermuskasser, uglekasser, flytende hekkebiotop, pinsvinhus og insekthotell, pluss informasjonsarbeid rundt dette.

Hos Grønn etat er det en arbeidsgruppe som heter «Team biomangfold», og det er denne gruppen jeg jobber med. Gruppen jobber i en mer konsentrert form med biologisk mangfold, i hvert fall i forhold til hvordan en vanlig arbeidsdag for en naturforvalter hos kommunen ville sett ut. Noe som er svært positivt i en storby som Bergen! De jobber spesielt med å tilrettelegge for biologisk mangfold, men også for å fremme kunnskap rundt emnet. Apropos det, hva er egentlig biologisk mangfold; det er et begrep vi biologer bruker for alle variasjonene av liv som finnes på jorden.

Jeg vil her raskt lede dere igjennom årsaken til at Bergen kommune ønsker å få satt ut disse nye «husene» for de ulike dyregruppene.

Flere av dere har nok hørt om at måkebestandene er nedadgående, men på samme tid har dere kanskje opplevd at i byene virker det bare som det blir flere av dem. Selv om vi ser at måkebestandene er i nedgang kan man på samme tid se en økende mengde med problemer knyttet til «urbane måker» i byene, så det er ikke bare noe dere føler. Bestandene går ned, og «måkene flyttet til byen». Ønsket er derfor at ved å plassere ut alternative hekkeplasser for måker vil dette forhåpentligvis minske problemet med hekking på «bytakene». Hvem har vel ikke vært litt skeptisk til en måke som har ungene i nærheten av et inngangsparti før, det har i hvert fall jeg vært et par ganger. #løpende-inn-døren

For endene skal det settes ut andekurver, et beskyttet sted hvor kyllingene kan vokse opp utenfor rekkevidde for sultne farer som katter og hunder, eller litt for nysgjerrige mennesker. Et tiltak for å bevare mengdene av for eksempel stokkender og sothøner som finnes rundt i kommunen. Disse er positive elementer i byparkene, hvor både unge og gamle gleder seg over å se på og mate endene. En flytende oppvekst-plattform i Lille Lungegårdsvann, og flotte kurver plassert ut i tjern og vann rundt omkring i kommunen er å se fram til for endene. Andekurvene skal festes på pinner ute i vannet, ca. 60cm over vannflaten, så det skal bli en utfordring å få disse på plass!

På befaring: en stokkand hann

På befaring: en stokkand hann

Flere av ugleartene bruker hull i trær som rede når de skal fø opp ungene sine, disse hullene er gjerne gamle reirhull etter en hakkespett som har brukt dette år i forvegen. Slike gamle reirhull er mangelvare og det er mange som kjemper for å få overta disse redene rundt om. For å hjelpe et par av disse uglene skal vi derfor sette ut erstatninger for dette; uglekasser. Disse må settes opp svært høyt, mellom 3-5meter over bakken. Da blir det spennende å se til neste år om man har fått et par ugler som leieboere!

I tillegg til at disse dyregruppene skal få bedre oppvekstsvilkår håper vi også på at alle som bor i byene eller i mer tettbebygde strøk skal få et bredere forhold til naturen og ulike arter som følger med den, og å få gleden av å se disse vokse opp.

Til nå har jeg vært hos Bergen kommune i litt over en uke og trives veldig godt. Jeg har allerede lært mye nytt om hvor de ulike dyregruppene og artene helst vil bo i forhold til hvor jeg burde sette opp de ulike innretningene. Planene er lagt for tiden fremover så på onsdag begynner utearbeidet, jeg gleder meg!

I neste innlegg vil jeg kort beskrive de andre husene, gled dere til å høre mer om flaggermuskasser, pinsvinhus og insektshoteller.

 

Vi bloggast!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *