Takk for en fantastisk opplevelse!


Hei!

 

IMG_9699

 

Siste dagen vi var på Espegrend startet vi opp eksperimentet ute, med de nye dyrene. Tunikatene som låg ved sjøen hos oss, ble dårligere og var ikke friske nok til å være med i eksperimentet, vi har fått nye dyr fra stasjonen på Rong.
Vi har lagd tre ulike konsentrasjoner av fermentert fiskeavføring: tre med bare vann som kontroll, tre med 8ml, tre med 80ml og tre med 800ml avføring. Etter en stund tok vi Pamas-analyser for å skjekke partikkeltettheten og måle filtreringsevnen. Tunikatene lever jo av å pumpe bakterier og mikroorgansimer inn den ene enden og gir rent vann i den andre, de renser altså vannet. Så hovedpoenget her var å finne ut om det er gunstig å dyrke tunikater i nærheten av oppdrettsanlegg ved at oppdrettet vil renses naturlig gjennom tunikatene. Derfor skal vi måle filtreringsevnen til dyrene ved forskjellige konsentrasjoner fiskeavføring.

 

Samlet sett har jeg fått lov til å ta del i to store eksperimenter:
”Feeding” eksperiment som bestod av hva type fôringsmateriale som fungerer best for å få friskest og hurtig voksende dyr. Tunikatees vekstrate er avhengig av hvor mye og hvilken type mat de får, vi brukte alger, fiske-pellets og fermentert fiskeavføring. Dette eksperimentet skal foregå utover høsten.

Mesocosm-eksperimentet  var for voksne tunikater som gikk på hvor effektive dyrene er til å filtrere vannet rundt seg. Vi håper på at dyrene en gang kan brukes til blant annet å rense avfallet fra oppdrettsanleggene.

 

SILJE 3

 

Det har vært veldig kjekt å prøve seg skikkelig som biolog, jeg har følt meg som en kollega på jobb, hvor mitt arbeid og mine innspill har blitt vurdert på lik linje med alle andres. Jeg syns det har vært veldig gøy å føle på det å væren en del av et forskningsmiljø og at det vi gjorde bidro til noe viktig, og ikke bare er et vilkårlig forsøk som det jeg tidligere har gjort på skolen.Jeg har vært med på å finne resultater som har en betydning av større sammenheng og lært meg nye forskningsmetoder. Det har også vært et fint avbrekk å komme til Espegrend å få gjøre praktisk arbeid.

Jeg er veldig glad for at jeg valgte dette faget, jeg sitter bare igjen med ny kunnskap og gode minner. Jeg har i løpet av perioden her blitt en mester til å dissekere tunikater, fått en stødig hånd til pipettering og et skarpere øye i mikroskopet. Dette oppholdet har samlet vært en spennende, positiv og læringsrik periode. Det har vært utrolig kjekt å utfordre seg selv på denne måten.

Takk for meg!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *