Da var jeg i gang!


God morgen. Til nå har jeg tilbrakt en del timer i praksis hos LFI (Laboratorium for Innlandsfiske og Ferskvannsøkologi) som holder til nede på Nygård i Bergen.  Det har vært noen utrolig givende timer.  De ansatte på denne avdelingen av Uni Reseach – Miljø har vært utrolig inkluderende, i møtekommende, hjelpsomme og ikke minst ekstremt villige til å lære bort og fortelle hva deres jobb går ut på.

I lys av dette har jeg fått gjøre en rekke fine arbeidsoppgaver. Jeg har blant annet brukt timer på timer på å se på et urgammel tv-aparat med VHS som visere filmopptak tatt med undervannskamera i en elv i Byglandsfjorden ikke så langt fra Mandalen. For der driver LFI et utrolig spennende presise prosjekt. Prosjektet går ut på å prøve å øke bestanden til laksestammen som lever i fjorden. For i deler av Ottavassdraget har de en utrolig unik laksestamme som heter Bleke. Denne laksestammen har hele sin livssyklus i ferskvann, dvs de trekker ikke ut mot havet etter klekking som veldig mange andre atlantiske laksestammer (Salmon salar) gjør. I Norge har vi bare to slike relike laksestammer og Bleken er en av dem. Men som mange andre villaksstammer i Norge er også denne rødlistet og står i fare for utryddelse. Det LFI har gjort er å prøve å kartlegge Blekens gyte-tradisjoner for å styrke artens egen evne til å øke populasjonen. Dette gjør de blant annet ved å sette kamera til å filme Blekens adferd rundt en mye brukt gyteplass i Byglandsfjorden gjennom hele Desember måned som da er Blekens gyteperiode. Filmene fanger opp viktige informasjon som hvilken dager og forhold som er viktig for Blekens gyting. Det er blant annet min arbeidsoppgave å se igjennom disse filmopptakene og analyse dem for informasjon.  Jeg synes det mega kult og spennende få vite ta man faktisk tar del i et super viktig arbeid som vil bidra til å forstå Bleken og villaksen i Norge bedre og hjelpe til i vern og bevaring av disse unike fiskene.

tv lfi
Tv-apparet med videoprøver fra Bygdlandsfjorden.

Men det er ikke bare selve fiskene som må beskyttes, men også de små kryp som er fiskens mat. I timene på labben, hvor jeg blant annet har sett mye på film, har jeg også vært så heldig å få opplæring i sortering av bunnprøver fra de ulike vassdragene som LIF har prosjekter i. I praksis betyr det å se på grums i en lupe og plukke ut alt man ser av insekter og sortere disse etter om de er Plecoptera (Steinfluer), Acarie (midd), Trichoptera (Vårfluer),  Simulidae (knott larver) mf.  For meg som ikke har særlig kunnskap om insekter har denne lærekurven vært bratt. Ikke bare har mine fantastiske kollegaer på LFI satt seg villig til å la meg sortere insektene etter de store kategoriene, men også til å se i detalj forskjellen mellom de ulike artene hos f.eks. Plectoptera. Denne måten å få opplæring på er utrolig god synes jeg. Det å kunne ha rom til å lære gjennom å høre fra noen som har lang erfaring med dette, men også ha rom til å prøve og feile og å observere på nært hold. Det har gjort at jeg har kunne ha en så bratt lærings-kurve, både med å bli kjent med insektene, men også det utrolig rike språket Latin. For naturlig nok i Biologien så sorterer vi jo etter de latinske navnene og ikke etter de norske muntlige navnene på artene. Å få øvet seg på latinske navn og klassifiseringer på denne måten i en så relevant og konkret kontekst er en god måte å koble ord med subjekt og få det til å sitte bedre. Enn om man skal lære om det i en forelesning.

Det beste med å jobbe der er at du alltid har folk der som du kan snakke med. Lære av. Og ikke minst ha noen å spørre om hjelp når du ikke ser forskjellen på en Trichoptera og en Plecoptera eller en Aure og en Bleke.

lupe lfi
Lupe med rot-prøver fra et vassdrag fylt med insekter klare til å sorteres og analyseres.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *