Livet i fjæra 2


Siden dagen på Håkonshella har timene gått unna som ild i tørt gress og det begynner det å nærme seg slutten for min praksisperiode ved Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet - høyblokka

Havforskningsinstituttet – høyblokka

I løpet av denne tiden har det vært mange spørsmål som jeg måtte stille for å komme i mål med arbeidet. Hvordan redigerer jeg bilder i Photoshop? Hvordan bør jeg sette sammen feltkompendiet i InDesign? Hvordan passer dette feltheftet best overens med etterregistreringen som skal gjøres på miljolare.no? Hvilke arter i fjæra blir ofte forvekslet? Hvilke nettsider er best for å finne ut artenes systematikk? Hvor store pleier algene og dyrene å være? Hvor finner jeg en god beskrivelse av artenes morfologi. Og viktigst av alt – hvordan kan jeg gjøre dette feltkompediet så brukervennlig som mulig?

Nordnesgaten 33 - oseanografisk

Nordnesgaten 33 – oseanografisk

Lite visste jeg at det krevde å mye arbeid å sette sammen et felthefte. Jeg har løpt opp og ned fra mitt kontor ved oseanografisk avdeling til Høyblokka for å finne bøker om alger og marine dyr, brukt Google og WoRMS(www.marinespecies.org) flittig, fått grafikertips fra kommunikasjonsavdelingen og har hatt pitchemøter med forskerne i prosjektet.

Idémyldring til feltkompendium

Idémyldring: skisse av  feltkompendium

Idémyldring til feltkompendium

Idémyldring: skisse av feltkompendium

For å få i gang prosjektet om et felthefte, startet arbeidet med å jobbe i Adobe Photoshop hvor jeg brukte en del tid på å redigere artsillustrasjonene til Stein Mortensen. Dette er et program jeg ikke var godt kjent med fra før, så heldigvis fikk jeg hjelp av grafikeren Alexander som holder til på kommunikasjonsavdelingen på HI. Det var bare enkle rettinger som skulle til som blant annet å beskjære samt gjøre bakgrunnen helt hvit.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Det neste steget i prosessen var å føre alle artene inn i en samling. Jeg endte da med å bruke Adobe Indesign som verktøy ettersom dette er et program jeg er kjent med fra før.

Adobe Indesign

Adobe Indesign

Etter idémylding med min praksisleder og prosjektlederen Gro van der Meeren, Jan Erik Stiansen og Stein Mortensen kom vi fram til en layout som så ut som dette:

Første utkast av feltheftet

Første utkast av feltheftet

Når elevene kommer tilbake til skolebenken etter en tur i fjæra skal de registrere sine artsfunn på ”Skolelaboratoriet i Realfag” sin nettside miljolare.no. Det ble derfor naturlig å sette opp et møte med dem ettersom de er en viktig samarbeidspartner. Jeg ble da introdusert for Olaug Vetti Kvam og Odd Johan Berland og vi diskuterte litt fram og tilbake om hva slags endringer som måtte til for å gjøre feltkompendiet mest mulig brukervennlig. Konklusjonen var da å lage til en boks som elevene kunne krysse av om hvorvidt de fant arten levende eller død i tillegg til at elevene skulle krysse av om de var sikre eller ei på artsbestemmingen, ettersom disse var noen av parameterne ved registreringen på miljolare.no.

Skolelaboratoriet i Realfag sin nettside miljolare.no

Skolelaboratoriet i Realfag sin nettside miljolare.no

Jeg startet med å lage kompendiet hvor gruppene; alger, leddormer, leddsnegler, snegler, kappedyr, krepsdyr, leddormer, nesledyr, pigghuder, skjell og snegler ble samlet i et helt kompendium. Etterhvert som 2.utgaven nærmet seg ferdig fant vi ut at det beste var å lage separate filer for hver av gruppene. Videre skulle rekkefølgen innad i gruppene basere seg på de artene som var i familie og alfabetisk rekkefølge på latinske artsnavn i stedet for rekkefølge basert på alfabetisk etter norsk navn. Grunnen til dette var at de artene innenfor samme familie gjerne var forvekslingsarter, noe som kanskje gjør det enklere for elevene å navigere seg fram til riktig art. Videre for å gjøre artbestemmelsen lettere har hver art fått en kommentarboks med informasjon om vanlig størrelse og farge. I tillegg har noen av artene blitt tildelt en liten fun fact for å gjøre det litt ekstra gøy å lære om alt man finner i fjæra.

Nå som det nærmer seg slutten for mitt arbeid med feltkompendiet er det dette resultatet jeg sitter med. De siste praksisdagene vil bli brukt på å gjøre de endelige rettingene slik at feltkompendiene kan publiseres på www.imr.no/skoleportalen. Her kan feltkompendiene lastes ned av de som ønsker å utforske fjæra med sine elever, venner, barn eller barnebarn. Tjohei!

Feltkompendium - Leddormer

Feltkompendium utgave 3 – Leddormer

Feltkompendium - Skjell

Feltkompendium utgave 3 – Skjell

Feltkompendium - Snegler

Feltkompendium utgave 3 – Snegler

 

 

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 thoughts on “Livet i fjæra