Runde – En naturperle langs Mørekysten 1


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Runde Miljøsenter ligger i Herøy kommune, ca. 7 timers kjøring nordover fra Bergen. Her finnes det viktige økosystemer som gruntvannsområder, dype fjorder, og kontinentalskråning helt ned til 3000m dyp. Jeg er så heldig å få slå følge med Christine som går siste år på Bachelor i Biologi. Senteret som sto nytt i 2009 ble bygget med en rekke miljøvennlige løsninger og befinner seg på øya Runde. Utenfor øya finner vi hovedområde til vårgytende sild, som også er et av de viktigste oppvekstområdet for sei, hyse og torsk. Tanken til forskningssenteret er å etablere infrastruktur for overvåkning og forskning på miljøet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Christine og jeg forlater regnværet i Bergen med Hurtigruten og våkner opp i Torvik der en vakker havørn flyr majestetisk over himmelen. Kontaktpersonen vår Roger Kvalsund møter oss på havnen og viser vei til vårt første oppdrag. Vi drar ut med båten Lophelia, som er oppkalt etter den revbyggende korallen Lophelia pertusa, for å samle vannprøver fra forskjellige dybdemål i havet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prøvene tar vi med tilbake til Miljøsenteret hvor arbeidet fortsetter inne på labben. Vann fra hvert enkelt dyp skal filtreres, turbiditet måles og mindre prøver blandes ut for senere arbeid. Vannprøver tilsatt vinkler A + B titreres, slik at vi kan regne ut oksygeninnholdet fra de forskjellige dybdene. Informasjon fra en CTD (Conductivity, Temperature, Depth) blir lastet opp på data og vi sammenligner målingene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

I de kommende dagene jobbes det med videoanalyse av filmer som Norges Geologiske Undersøkelse har foretatt. Vi identifiserer lys- og bunnforhold, samt artsbestemmer alger, svamper, nesledyr, pigghuder, bløtdyr, kreps, fisk o.l som observeres mellom 1-200m dyp. Min erfaring fra dykking i Norge kommer godt med her. Det er store variasjoner i dyrelivet på havbunnen langs Mørekysten. Av fisk har vi sett torsk, hyse, rødnebb, blåstål, bergnebb, bergylt, brungylt, steinbitt, brosme, breiflabb, havmus, kveite, rødspett, sandflyndre, smørflyndre, skrubbe, slettvar, glassvar, flekkvar, tunge, knurr, rødknurr, sandkutling, langebarn, lomre, ålekvabb, lusuer, rødhai, pigghå og egg fra skate. Det er overraskende lite søppel å se bortsett fra en del flasker som neppe stammer fra flaskepost, men heller et eller annet festlig lag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ellers har vi undersøkt sedimentprøver og studert otolitter av tobis i mikroskop. Vi har sett på ROV (Remotely Operatin Vehicle), hørt Karsten fortelle om sin jobb med glidere, og bidratt med muskelkraft når en kontainer med utstillingen «Kaldt hav – hete spørsmål» skulle tømmes. Christine og jeg fikk storsalen for oss selv da vi så filmen «havets sølv» som tar for seg et av verdens største naturfenomener, den store vandringen til silda og samspillet mellom lundefuglene som har silda som sin hovednæringskilde. Vi har også fått en innføring i historien om den kjente Rundeskatten som det nederlandske frakskipet Ankerendam la fra seg da de forliste i 1725.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I løpet av den første tiden på Runde har vi tatt del i mye variert arbeid både ute i felten, på laben og på kontoret. Det har uten tvil vært en spennende og lærerik periode! At jeg kan konkludere med å ha sett mer dyr den siste uken enn jeg har de siste ti årene, forteller hvor eksotisk det er for en østlending å være på et sted som Runde. Dyreobservasjoner hittil er havørn, sule, hegre, oter, mink, piggsvin og nise. En stor takk til tålmodige Roger og de andre kollegaene som har delt sin kompetanse med oss.

 

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Runde – En naturperle langs Mørekysten