Biologipraksis – ferdig smakt!


I mars begynte jeg med biologipraksisen og det jeg kalte «en prøvesmak av virkeligheten». Nå er jeg ferdig smakt, og jeg sitter nå igjen med flere nye erfaringer. Dette var også grunnen til at jeg ville ut i praksis; få mer erfaring, stifte bedskjentskap, og få ett innblikk i det virkelige livet som biolog.CP653x341_lundefugl.jpg (articledisplay)

Som biologpraktikant hos Naturvernforbundet Hordaland (NVH) forventet jeg å få et innblikk i deres organisasjonsarbeid i forbindelse med miljø- og naturvern, samt få ta del i deres arbeid. Fra min tid der er det tydelig at mye av arbeidet Naturvernforbundet går ut på å skape bevissthet og engasjement rundt natur og miljø. Dette gjøres ved å arrangere turer, som «Naturgledeturer», og møter som «Naturlig Onsdag». I tillegg arbeider de ulike aktive gruppene innen NVH (Naturmangfoldgruppen, klima og transportgruppen og Bygg og energigruppen) med spesifikke saker, som for eksempel å skrive høringsuttalelser om småkraftverk (Naturmangfoldgruppen).

huge.1.8578Som biologpraktikant tok jeg mest del i arbeidet med å planlegge og å arrangere «Naturgledeturer» og «Naturlig Onsdag». Gjennom dette arbeidet har jeg fått mer organiseringserfaring, som har vært med å kurert noe av min telefonskrekk. Jeg har også erfart at det ikke er bare bare å få tak i deltakere til en tur, noe som var årsaken til at Naturgledeturen til Arnaelva ble holdt i høst og ikke i vår som først planlagt.

Selve biologibakgrunnen min har jeg ikke fått så mye bruk for i min tid som biologpraktikant i NVH, men jeg ser likevel nytten og verdien av den organisasjonserfaringen jeg har fått i løpet av min tid her. Jeg innser også at jeg skulle begynt mye tidligere, for dette arbeidet har gitt meg både nyttige bedskjentskaper, samt innblikk i naturvernsaker som jeg tidligere ikke har vært kjent med. Jeg kommer derfor til å fortsette å være aktiv i Naturmangfoldgruppen i NVH, akkurat fordi det er en bra arena for å arbeide med miljø- og naturvernsaker som interesserer meg.

Helt til sist vil jeg gjerne takke NVH for å ta imot meg som biologpraktikant, og særlig Borgar Bohlin (organisasjon og kommunikasjon) som har koordinert mitt opphold der.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *