Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske