Blogginnlegg 4/4 – Ferdig hos NIVA?!


Hei igjen!

Tenk at det allerede har gått 150 timer i praksis, og at jeg nå er ferdig med yrkespraksis?! Dette har vært et gøy semester som har svart opp til mine forventninger og gitt meg mye innsikt i hva en biolog kan jobbe med og mye erfaring, noe jeg gleder meg til å kunne ta med videre i livet og jobb.

Jeg har siden forrige blogginnlegg vært med på flere B-undersøkelser og på ett settefiskanlegg. På B-undersøkelsene var vi på ulike oppdrettsanlegg og tok undersøkelser som undersøker bunnforhold under og i umiddelbar nærhet til et oppdrettsanlegg (https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Overvaaker-miljoepaavirkningen/B-undersoekelser). Under en B-undersøkelse blir blant annet pH, eH, lukt, konsitens og dyr undersøkt. Dette er noe jeg også har vært med på tidligere i praksis, så jeg merket at jeg husket en del av hva vi skulle gjøre og merket hvor mye jeg egentlig hadde lært. Det å se at man lærer og forstår av å være med på slike undersøkelser som dette gir meg mestring og god erfaring som jeg setter pris på å ha lært meg. Et settefiskanlegg derimot, som jeg også har vært med på, er ett anlegg med produksjon av rogn og fisk som på sikt skal kunne overføres til andre lokaliteter eller en annen type produksjon (https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kommersielle-tillatelser/Laks-oerret-og-regnbueoerret/Settefisk). På settefiskanlegget fikk jeg være med på blodprøvetaking av fisk, måling av lengde og veiing av vekt av fisk, i tillegg til å være med på å skille blod og plasma fra hverandre, hvor det videre kun er plasma som vil bli tatt i bruk for å måle hormonnivået til fisken. Dette var en interessant og spennende prosess å være med på, og jeg fikk blant annet se på hvordan molekylærbiologiske metoder ble tatt i bruk i praksis, som for eksempel skilling av plasma og blod ved bruk av en sentrifuge.

   

Etter min tid i praksis har jeg fått en større innsikt i hva en biolog kan jobbe med. Jeg har fått sett hvordan ansatte som nylig har vært studenter får tatt i bruk sin mastergrad, noe som også har gitt meg en viss forståelse for hva litt ulike retninger innenfor biologi går ut på. Vi har for det meste vært med på felt og lab som er relatert til havbruk og akvakultur, noe som har vært en god erfaring og spennende å ha få prøvd, men det er gjerne ikke akkurat denne masterretningen som blir veien videre for meg, men det har fortsatt vært veldig gøy å være med på, og å prøve seg på litt ulike grener innenfor biologien. All erfaring er god erfaring, og jeg tenker at det bare er bra å prøve ut litt forskjellig innenfor biologi for å erfare og forstå mer.

Praksisperioden har gitt meg stor innsikt i jobb som biolog, men også masse erfaring og kunnskap. Noe kunnskap har jeg kunnet tatt i bruk fra tidligere fag og labkurs i praksistiden, men det har også vært mye kunnskap jeg ikke har hatt så mye av som jeg har lært mye mer av i praksis. Akvakultur som jeg har fått vært med på i stor del, er noe jeg ikke har hatt for mye kunnskap om fra før. Det at jeg startet med dette grunnlaget gjorde at jeg lærte masse i løpet av turene jeg var med på B-undersøkelser og på settefiskanlegg, og denne kunnskapen er jeg glad jeg nå har fått mer av, slik at forståelsen min bak denne prosessen har blitt klarere for meg. Akvakultur er rundt oss nesten overalt i Norge, og en del sjømat fra butikk er tross alt fra denne næringen, noe som gjør at jeg mener denne kunnskapen jeg har fått tatt med meg videre fra praksis ikke er unødvendig kunnskap.

Jeg håper dere har kost dere med mine 4 blogginnlegg, og så håper jeg at studenter som leser dette og vurderer dette faget fikk lyst til å prøve det ut. Takk for meg og takk for deres oppmerksomhet.

Kristina

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *