Blogginnlegg (3/4): Skogens uro og marin forsøpling (100 timer)


Hei alle sammen! Siden sist har vi fått være en del utenfor kontoret.

Vi har lært mye om skogen, ettersom Naturvernforbundet har startet opp et nytt prosjekt kalt «Skogens uro». Formålet med dette prosjektet er å undervise i artsregistrering, invitere til skogsturer og drive formidling om naturverdiene i skog og den fremtidige skogforvaltningen.

I forbindelse med dette har vi fått innblikk i utfordringene knyttet til skogbruk, og hvordan man i en miljøorganisasjon må bli kjent med andre fagområder som økonomi, politikk og juss. Jeg fikk være med helt ned til Sveio på en skogbefaring, der vi fikk innblikk i hvordan en skogseiers møte med skogentrepenører hadde vært (en svært uheldig sak). Les gjerne mer her: (https://naturvernforbundet.no/hordaland/skogens-uro/)
I etterkant av denne befaringen var det et møte om skog, der jeg fikk et innblikk i hvordan man samarbeider på tvers av avdelinger, grupper og interesser om hvordan man skal ta opp ulike saker og jobbe sammen mot felles mål.

Viktigheten av samarbeid fikk jeg også innblikk i under Hold Norge Rent- konferansen. Her var temaet «marin forsøpling» på agendaen, og dette var en møteplass for bedrifter og personer som jobber med frivillig opprydding. Her ble det løftet frem viktige oppryddingsinitiativer og belyst sentrale temaer knyttet til frivillig opprydding. Under denne konferansen fikk jeg prøvd meg på «networking», der jeg i løpet av dagen fikk knyttet kontakter med folk fra andre bedrifter.

Jeg har hatt mange spennende møter med nye personer i løpet av denne perioden, så jeg har forstått viktigheten av kommunikasjon og å være åpen i denne jobben.

Neste periode med arbeid innebærer mer ansvar, så det blir spennende å se hvordan dette går:)

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *