50 timers hos Ocean_TuniCell


Jeg har hittil tilbrakt litt over 50 timer på en tunicat-farm på Sotra hos Ocean_Tunicell, og det er på tide å oppsummere hvordan arbeidstiden har vært. Jeg har hatt en veldig positiv opplevelse, og jeg har funnet arbeidet veldig interessant. Imidlertid har det også vært noen utfordringer knyttet til den lange arbeidstiden og den ensformige naturen av oppgavene på farmen.
Først og fremst vil jeg si at jeg har trivdes med arbeidstiden min på tunicat-farmen. Det har vært en flott mulighet til å lære om denne spesielle typen av havdyr og oppdrettsmetoder. Jeg har hatt gleden av å være en del av et dedikert team som tar vare på tunicater fra klekking til vekstfasen. Det har vært utrolig givende å få et innblikk i prosessen av å innhøste tunicatene.
En utfordring har vært de lange dagene på jobb. Tunicater kan være uforutsigbare i veksten på ulike områder, som gjør at det kan være mer eller mindre å prosessere en dag, noe som betyr at arbeidstiden kan strekke seg utover vanlige åtte-timers skift, og gjør skiftene litt uregelmessige. Det har vært nødvendig å være fleksibel og tilpasningsdyktig for å håndtere denne utfordringen. Selv om det har krevd ekstra innsats, har det også gitt meg muligheten til å utvikle mine ferdigheter innen tidshåndtering og utholdenhet.
Tross disse utfordringene har jeg virkelig satt pris på min tid på tunicat-farmen. Jeg har lært mye om tunicater og havbruksindustrien generelt. Arbeidet har gitt meg verdifull erfaring og kunnskap som jeg kan ta med meg videre i min karriere. Jeg har også hatt gleden av å jobbe med dedikerte kolleger som deler min interesse og lidenskap for denne typen arbeid.
Alt i alt kan jeg si at arbeidstiden min på tunicat-farmen har vært en positiv opplevelse. Jeg har hatt glede av å lære og bidra til prosessen. Selv om det har vært lange og ensformige dager, har jeg funnet glede i det overordnede formålet og verdien av arbeidet vårt.
Videre skal jeg inn på laboratoriet og bearbeide cellulosen som ekstraheres fra de prosesserte tunicatene. Det er noe jeg virkelig ser frem til.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *