Blogginnlegg (2/4) – NORCE


Hei igjen,

Jeg har nå jobbet hos LFI NORCE i ca. 50 timer, og i løpet av disse timene har jeg fått delta på en rekke prosjekter. De første timene ble tilbrakt på LFI laboratoriet, hvor jeg deltok på et prosjekt som omhandlet ernæringen hos oter. Min del i prosjektet besto av å vaske, skylle og tørke avføring fra oter. Videre har jeg fått tilbrakt noen timer ute på båt, hvor vi målte hvordan eller om oksygennivået endres over tid og sted. Dette ble gjort for å undersøke om oksygennivået har en påvirkning på atferden til pigghå. Jeg fikk under dette prosjektet erfart at mye av arbeidet til biologer avhenger av været, og derfor er det viktig å være fleksibel som følge av at feltarbeid kan bli avlyst dagen før avreise. I tillegg syntes jeg det er kjekt med varierte arbeidsdager da dagene varierer mellom å være ute i felt og på laboratoriet.

Vasking, skylling og tørking av avføring fra oter. 

Utstyr brukt for å måle oksygen. 

Jeg fikk også delta på et prosjekt kalt PATHDNA. Under dette prosjektet filtrerte jeg vannprøver og tok gjelleprøver fra oppdrettslaks. PATHDNA er et prosjekt som går ut på å ta vannprøver og gjelleprøver fra ulike oppdrettsanlegg med åpne garn på Vestlandet for å modellere når, hvor og hvordan virus, bakterier og parasitter spres til og fra oppdrettsanlegg. Jeg trives veldig godt på laboratoriet og er interessert i havbruk og av den grunn syntes jeg at dette prosjektet passet meg godt. Jeg syntes dette var svært lærerikt, og håper på mer deltakelse i dette prosjektet fremover.

Filtrering av vannprøver og prøvetakning av gjeller. 

På gjensyn!

 

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *