Blogginnlegg nr.3 – Sars


Nå har jeg hatt 100 timer med praksis og denne perioden har lært meg mye. Under praksisperioden min har jeg lært meg at forskning ikke bare handler om laboratoriearbeid. Mye av tiden går til å lese vitenskapelige artikler, møter hvor artikler og ny informasjon blir diskutert, og en stor del av forskning handler om å presentere arbeidet sitt ovenfor andre, både på konferanser, men også foran forskningsgruppen sin. Jeg har lært at det tar mange år før man både ser resultater, men også før man gjerne kan se på det man egentlig vil studere. Praksisplassen min ser på evolusjonen av nevrotransmitteren Glutamat, dette innebærer at veldig mange arter må testes, noe som tar tid. Man må også se på om resultatene man får er riktige eller om det kan være andre årsaker til man får de resultatene man får. F.eks. om bindingen av glutamat på en ionekanal som ikke fører til åpning av ionekanalen er på grunn av at det har skjedd en mutasjon som gjør at denne ionekanalen ikke åpnes, eller om det kan være andre grunner under utførelsen av eksperimentet som forårsaker at ionekanalen ikke åpnes. Eksempler på mulige årsaker er mengden stoffer man tilsetter kan være feil, om foldingen av proteinene ikke blir gjort på riktig, om tilstedeværelsen av noen stoffer som er tilstede kan hemme uttrykk av andre stoffer som resulterer i at ionekanalen ikke åpnes. Som sagt så er det mange ulike årsaker og det tar lang tid å teste disse. Forskning er definitivt en arbeidsplass man må kunne ha tålmodighet, men samtidig er det interessant å se hvilke retninger forskning kan ta deg og det er gøyt å arbeide med noe bare ett fåtall andre jobber med.

 

Jeg føler at den utdanningen jeg har innenfor molekylærbiologi har vært veldig hjelpsom under praksisperioden min. Det hadde vært vanskelig å lese vitenskapelige artiklene og forstå hva de egentlig gjør på Sars uten først å ha en forståelse av molekylærbiologien bak det. Så det har vært veldig greit å faktisk vite at fagene jeg har tatt og alt det jeg har lært meg i løpet av graden faktisk har kommet til nytte.

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *