Bymiljøetaten – seksjon for natur- og miljøforvaltning (2/4)


Hei igjen!

 

Nå har jeg jobbet 50 timer hos seksjon for natur- og miljøforvaltning i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Bilde 1: Modell av Bergen kommune.

 

Hva jeg gjør i praksisen

Arbeidsoppgavene har vært over all forventning. Jeg har sammen med medstudent Elin Håskjold vært med på flere prosjekter som avdelingen holder på med. Vi har til nå vært med på seminarer, vært ute og kartlagt søppel i Dalaelven i Åsane, vært på seksjonsmøter, og begynt med forarbeidet til å oppdatere nettsiden til kommunen om fremmed skadelige arter. Vi har også vært med på fraktning av nye klopper til Grønnestølen. I dette blogginnlegget utdyper jeg mer om arbeidsoppgavene vi studenter jobber med på egenhånd.

 

Vi begynte med kartlegging av søppel i Dalaelven. Arbeidet gikk ut på å legge inn bilder fra elven hvor det var en del ting i vannet som ikke hørte hjemme der. Vi kartla samtidig også plastikk for NORCE. Søppel på avveie er et stort problem. Du har sikkert hørt mye om plast i havet og problemene det skaper for dyrene som lever der. Det samme gjelder for alle andre steder.

 

Bilde 2: Endene får ikke fred fra søppelet.

 

I Dalaelven møtte vi på en gruppe stokkender som koste seg i en mindre forsøplet del av elven. Stokkender har innsjøer og elver som sitt leveområde. De spiser i hovedsak planter, men om vinteren spiser de insekter, snegler og muslinger. Vi fokuserte mer på forsøplingen enn på dyreliv. Men det skal visst være fisk og en oter i elven ifølge en beboer. Med søppel i elven risikerer disse dyrene å få giftstoffer i seg. Derfor er det viktig å ta grep. Det vi alle kan bidra med er å sikre avfall bedre. For eksempel redusere sjansen for at fugler kan få tilgang til bossposer i og utenfor bosskonteinere.

 

Videre har vi startet på et prosjekt som går ut på å oppdatere kommunens nettside om hvem som er de mest problematiske fremmed skadelige artene og hvordan man skal redusere spredning av dem. Dette er arter man finner på Svartelista. Det vil si arter som ikke naturlig hører til i Norge, og har en risiko for å utkonkurrere andre arter som hører til vår flora (planter) og fauna (dyr). Det er for det meste flora som er kategorisert SE (svært høy risiko) på svartelista vi skal fokusere på.

 

Hva lærer jeg i praksisen?

I Bymiljøetaten lærer jeg en rekke ting. Ført og fremst lærer jeg mer kommunikasjon. Jeg er ikke noe særlig pratsom av meg og skrivingen min er langt fra plettfri. I praksisarbeid er kommunikasjon svært viktig til e-post, ringing, møter, og å ha en god dynamikk på jobb. Etter noen uker hos Bymiljøetaten har jeg også blitt flinkere til kartlesing og orientering. Jeg har også lært mer om fremmed skadelige arter i vår bynære natur.

 

Vi skal framover fortsette å kartlegge søppel i vassdrag, og få ferdig den nye oppdaterte nettsiden.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *