Praksis hos STIM (1/4) 2


Hei! Mitt navn er Kristi Ørke, og jeg kommer fra (etter min mening) Rogalands fineste by – Sandnes. Jeg er nå 22 år og går siste semester på bachelorprogrammet i biologi her ved UiB.

De siste to årene har studiehverdagen vært sterkt preget av den pågående korona-pandemien. Dette har ført til mye digital undervisning og avlyst praktisk lab- og feltarbeid. Grunnet lite praktisk arbeid de siste årene har jeg derfor et håp om å få tilegne meg mer praktisk erfaring, som kan være relevant for arbeidslivet og i videre studier gjennom faget BIO298 – yrkespraksis i biologi.

I BIO298 får man muligheten til å være utplassert hos en biologi-relevant bedrift, hvor man kan få et innblikk i hvilke jobber og arbeidsoppgaver man kan forvente å ha som ferdig utdannet biolog. Innenfor biologi er det et hav av muligheter og retninger, og det har tatt tid å finne utav hvilken retning jeg har lyst til å fordype meg i. Etter snart 3 år og en del fag, har jeg omsider fått en idé om hvilken retning jeg vil gå videre med – marin biologi. Jeg skal derfor være utplassert hos STIM, et selskap som tilbyr ulike tjenester som inkluderer fiskehelsetjenester, miljøtjenester og biologisk rettet produksjonsrådgivning for havbruksnæringen.

I løpet av praksisperioden håper jeg på å få knytte lært teori opp mot praktiske oppgaver, i tillegg til å få et inntrykk av hvordan og hva man kan jobbe med som ferdig utdannet biolog. I løpet av perioden håper jeg også på å finne ut av om dette er noe jeg kan være interessert i å jobbe med videre etter endt utdannelse. Aller mest håper jeg på at jeg i løpet av de 150 timene i praksis tilegner meg ny erfaring og ny kunnskap.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 thoughts on “Praksis hos STIM (1/4)